Nieuws Actueel

Vrijwilligerswerk doen in de tijd van de baas

Van onze redactie 4 oktober 2014

'Een ongelooflijk leuke en bijzondere ervaring", zegt Amin Mansour, afdelingshoofd bij ING, over zijn bedrijfsuitje met Nationale Vereniging de Zonnebloem. Met collega's begeleidde hij lichamelijk beperkte ouderen in het Van Gogh Museum. "We hadden mooie gesprekken en ook veel lol. Buiten het werk doe ik geen vrijwilligerswerk. Dit is voor mij een mooie manier toch een steentje bij te dragen."

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen heet dat. Er is bijna geen bedrijf dat zich nog zonder die term durft te profileren. Vrijwilligerswerk in werktijd is onderdeel van die tendens: het is goed voor de samenleving én voor het bedrijfsimago.

De Zonnebloem, die met zo'n 40.000 vaste vrijwilligers mensen met een lichamelijke beperking ondersteunt, begon in 2012 met het project Vrijwilliger voor een dag. "Het aantal uitjes met bedrijven is tot nu toe elk jaar verdubbeld, weet initiator Matthijs de Bruin. "Dit jaar komen we waarschijnlijk uit op 125."

Bedrijven melden zich spontaan Door de groeiende bekendheid is acquisitie nu minder nodig; bedrijven melden zich spontaan bij de Zonnebloem om medewerkers te laten ervaren hoe het is een dag vrijwilliger te zijn. Dat kan, op kosten van het bedrijf, in groepen van 5 tot en met 200 man. Altijd met begeleiding van ervaren Zonnebloemvrijwilligers. Grote ondernemingen nemen vaak meerdere activiteiten per jaar af, merkt De Bruin: "Maar de groei komt vanuit het midden- en kleinbedrijf. Medewerkers stellen hun baas de vraag: 'wat doen wíj eigenlijk voor de maatschappij?' In plaats van een middag bowlen of uit eten, doen ze liever iets zinvols. Bedrijven willen dan vaak op lokaal niveau iets betekenen. Dat is goed voor de binding met de regio. En koppeling van medewerkers en mensen met een beperking uit hun eigen staf of dorp zorgt voor extra motivatie onder medewerkers."

Vaste regeling Grote bedrijven als ING en Rabo voeren al jaren een beleid dat goed doen stimuleert. Kirsten Ottens, ING consultant duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid: "Wij hebben een vaste regeling voor vrijwilligerswerk onder werktijd. Dat werk bestaat meestal uit kennisoverdracht, zoals lesgeven of het verzorgen van een cursus solliciteren. Vrijwilligerswerk promoten wil niet zeggen dat het verplicht is. Onze ervaring is wel dat werknemers steeds vaker zélf behoefte hebben aan zingeving, buiten hun normale job. De wens als team voor organisaties als De Zonnebloem op pad te gaan, kwam ook vanuit medewerkers zelf."

Sinds september 2013 staken 1.400 ING'ers de handen uit de mouwen, voor onder meer de Zonnebloem, Nederland Cares en NatureXP. 'Zo'n uitje geeft energie', hoort Ottens van medewerkers. "Natuurlijk hoopt ING dat naast onze eigen medewerkers ook de samenleving deze maatschappelijke betrokkenheid waardeert."

Bedrijfsimago versterken Directeur Willem Lageweg van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) Nederland noemt het een feit dat sociale medewerkers het bedrijfsimago mede versterken. MVO adviseert bedrijven over hoe hun positie in de samenleving te versterken. "Solidariteit is een onderwerp dat enorm leeft. Wat wij vooral zien en promoten, is dat bedrijven hun kernactiviteiten inzetten om goed te doen. Bij voorkeur in de eigen regio. Denk aan het accountantskantoor dat helpt met de financiën bij de voetbalclub. Dan is er nog de Maatschappelijke Beursvloer, een evenement waar op lokaal niveau bedrijven aan scholen, verenigingen, stichtingen en serviceclubs worden gekoppeld die staan te springen om vrijwilligers met specifieke kennis."

Verdringing Intussen luidt vakbond CNV de noodklok omdat al die vrijwilligers betaalde banen zouden verdringen. "Het is een thema waarmee we zorgvuldig moeten omgaan", vindt Lageweg. "Toch denk ik dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De behoefte aan vrijwilligers is enorm nu de verzorgingsstaat scheurtjes vertoont. Arbeidsverdringing komt niet uit de hoek van maatschappelijk betrokken bedrijven, want medewerkers doen een heel beperkt aantal uren vrijwilligerswerk."

Sollicitatie Een cv met vrijwilligerswerk kan bij een sollicitatie van pas komen. "Absoluut waar", beaamt Lageweg. "Zeker als je ook nog iets doet dat raakvlakken vertoont met je professionele competenties. Je bouwt extra ervaring op, legt nieuwe contacten en tijdens sollicitatiegesprekken is maatschappelijke betrokkenheid tegenwoordig echt een thema." Toch is de drijfveer iets te doen voor een ander volgens Lageweg meestal intrinsiek en niet in eerste instantie ingegeven door eigenbelang. "Vergeet niet: onze maatschappij kent al een lange traditie op het gebied van vrijwilligerswerk."

De Zonnebloem heeft aan vrijwilligers nog geen gebrek. "Het aantal loopt niet terug, maar het aantal uren dat ze zich willen inzetten soms wel", nuanceert De Bruin. "Vrijwilligers raken bovendien op leeftijd. Door samenwerking met bedrijven hopen we dat ook jongere mensen met drukke agenda's gaan zeggen: 'structureel helpen kan ik niet, maar dit was zo'n leuke ervaring, dit wil ik best een paar keer per jaar doen'."