Nieuws Actueel

Vrouw dupe van decentralisatie

Lotte Grimberg 8 september 2014

Vrouwen verliezen massaal hun baan door de decentralisatie van onder meer zorg en jeugdzorg van het Rijk naar gemeenten. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vrouwenraad in Trouw. Door forse bezuinigingen verdwijnen duizenden banen in bijvoorbeeld de thuiszorg en jeugdzorg en dalen de gezinsinkomens.

DupeDe raad is bang dat dit ervoor zorgt dat vrouwen hun economische zelfstandigheid verliezen en de dupe worden van de decentralisatie. Bovendien ligt er een grote morele druk om bij te springen bij hulpbehoevende familie, vrienden en buren. Voorzitter Dorenda Gerst vreest dan ook dat het oude rolmodel er weer insluipt.

Task forceDe Nederlandse Vrouwenraad heeft inmiddels een brief gestuurd aan betrokken ministers en de staatssecretaris. Daarin pleit de organisatie voor een task force die in de gaten moet houden hoe de nieuwe taakverdelingen tussen Rijk en gemeenten uitpakken voor vrouwen. De raad houdt maandag ronde tafelgesprekken in Den Haag om parlement en gemeenten te waarschuwen.