Nieuws Actueel

Vrouw hoeft zich niet zo te bewijzen

René Grotenhuis 15 december 2015

Vrouwenmannenbewijzenkoktopkokchefwerk1065

In Trouw van 10 december schrijft columniste Naema Tahir over de vraag 'waarom zoveel vrouwen koken, maar vrijwel nooit topkok zijn'. Verandert er niets zolang mannen niet veranderen als het gaat om de zorg voor kinderen? Ligt het aan testosteron en concurrentiedrift, aan het fysieke voordeel van de man om lang zwaar werk te doen? Voor Tahir blijft het een mysterie, besluit ze.

Ik denk dat het misschien wel komt doordat vrouwen niets hoeven te bewijzen. Want met het baren van kinderen bewijzen ze al twee dingen. Allereerst dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Er is geen beslissender toekomstgerichte daad dan het voortbrengen van kinderen. En het is ook nog eens een duurzame bijdrage aan de toekomst. Ze creëren een toekomst die niet kortstondig is maar doorgaat.

Tegen die twee bewijzen steekt het werk van mannen schril af. Ze doen hun best de toekomst te scheppen en iets blijvends na te laten, maar ze slagen er meestal niet in. Ze voeren oorlog, bouwen bedrijfsimperia en realiseren megafusies, maar wie tien jaar later kijkt, ziet dat de meeste oorlogen niets hebben opgeleverd, dat bedrijfsimperia te gronde zijn gegaan en dat megafusies alweer zijn ontmanteld. In het mannenbolwerk van de politiek is het niet anders: grote beleidsveranderingen blijken de tand des tijds van één kabinetsperiode nauwelijks te doorstaan.

Zijn leven lang probeert de man iets duurzaams na te laten, maar alle heroïek ten spijt lukt het slechts enkelen. Sommige architecten, uitvinders en kunstenaars en een enkele politicus (Washington, Thorbecke, Churchill) verwerven blijvende betekenis. Maar voor het overgrote deel blijft het een leven lang pogen.

Het is dus begrijpelijk dat vrouwen niet veel behoefte hebben om zich via het bedrijfsleven en politieke en militaire operaties te bewijzen. Ze kijken meewarig naar het vruchteloze, kortstondige gedoe van mannen. Het probleem is misschien vooral dat wij die bijdrage van vrouwen niet waarderen (ze is tenslotte vanzelfsprekend) en alleen maar waarde aan iets hechten als je er beurskoersen, economische cijfers of vierkante kilometers terreinwinst aan kunt toekennen.

Dat we meer vrouwen nodig hebben op topfuncties is zonneklaar. Daar wordt onze samenleving beter van. Niet omdat vrouwen meer omzet en hogere beurskoersen realiseren, maar omdat ze die relativeren.