Nieuws Actueel

Vrouwen managen minder vaak dan mannen

Van onze redactie 6 maart 2015

Image 4795580

Het verschil komt volgens het statistiekbureau doordat de meeste vrouwen in deeltijd werken, zeker wanneer ze jonge kinderen hebben. Maar de kleine groep moeders die een voltijdbaan heeft, is juist relatief vaak manager, bijna net zo vaak als vaders. Volgens het CBS willen vrouwen minder vaak doorstromen naar een hogere functie of toppositie dan mannen.

Driekwart van de vrouwen die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking werkt parttime, tegenover een kwart van de mannen. Vooral moeders van jonge kinderen hebben veel minder vaak een baan als manager.

In sectoren waar relatief veel vrouwen werken, zoals de overheid en de zorg, is het merendeel van de managers een vrouw. Bij de overheid is ook het loonverschil tussen mannen en vrouwen in een leidinggevende functie kleiner dan in het bedrijfsleven.