Nieuws Actueel

Vrouwen managen minder

Rik Nizet 6 maart 2015

Vrouwen managen middelgroot

Van alle werkende vrouwen hebben slechts vier op de honderd een managementfunctie. Bij mannen is dit negen op de honderd. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Het verschil komt volgens het statistiekbureau doordat de meeste vrouwen in deeltijd werken, zeker wanneer ze jonge kinderen hebben. Maar de kleine groep moeders die een voltijdbaan heeft, is juist relatief vaak manager, bijna net zo vaak als vaders. Volgens het CBS willen vrouwen minder vaak doorstromen naar een hogere functie of toppositie dan mannen.

ParttimeDriekwart van de vrouwen die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking werkt parttime, tegenover een kwart van de mannen. Vooral moeders van jonge kinderen hebben veel minder vaak een baan als manager.

In sectoren waar relatief veel vrouwen werken, zoals de overheid en de zorg, is het merendeel van de managers een vrouw. Bij de overheid is ook het loonverschil tussen mannen en vrouwen in een leidinggevende functie kleiner dan in het bedrijfsleven.