Nieuws Actueel

Vught wil topinkomens directies aanpakken

Miranda van Houtum 21 december 2015

Salaris Geld Directie

Door dringend te verzoeken de salarissen bij te stellen en mogelijk te korten op subsidies gaat Vught druk uitoefenen op organisaties die hun bestuurders te riant belonen, meldt het Brabants Dagblad.

Het gaat om organisaties die de landelijke Wet Normering Topinkomens (WNT) overschrijden. Vanwege de wettelijke overgangs- termijn en het feit dat subsidies doorgaans gekoppeld zijn aan activiteiten, zal dit juridisch gezien echter een lastig verhaal worden.

Het verzoek om de 'grootverdieners' aan te pakken, is een wens van de Vughtse gemeenteraad. Het college van B. en W. laat in een raadsinformatiebrief weten dat het inderdaad lastig is uit te leggen dat Vught subsidies verstrekt aan partijen waarvan het salaris van de topbestuurder boven de maatschappelijke en wettelijke norm ligt (een ministersalaris).

Signaal"Voor bestuurd ers die vóór 1 januari 2013 een hoger salaris hadden dan is toegestaan, geldt inderdaad een overgangstermijn van vier jaar", aldus een gemeentewoordvoerder. "En vervolgens een termijn van drie jaar waarin afbouw van het salaris moet plaatsvinden. Feitelijk zijn de partijen dus niet in overtreding, maar ons college is van mening dat dit ons niet belemmert om nu al een duidelijk signaal af te geven en druk uit te oefenen om de partijen in het gareel te krijgen."

Naast de jaarlijkse rapportage van het ministerie van BZK onderzocht Vught zelf negen voor de gemeente relevante organisaties: welzijnsorganisatie Divers, maatschappelijk werk en dienstverlening Juvans, Agrifood Capital, Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), speciaal onderwijs Kentalis, Woningstichting Woonwijze, gespecialiseerde zorg Reinier van Arkel en de omgevingsdienst ODBN. Kentalis en Reinier van Arkel staan beide vermeld op de WNT-lijst met té hoge topinkomens. En uit eigen onderzoek van Vught bleek ook dat twee topbestuurders van GGD Hart voor Brabant in 2014 te riant zouden zijn beloond. Dit laatste berust volgens Anouk de Vaan, communicatie-adviseur van de GGD, op een misverstand. "Dit komt door een ongelukkige formulering in het jaarverslag", verklaart zij. "Ook de gemeente Vught is hiervan op de hoogte gesteld.

Het salaris van de directeur-bestuurder van Woonwijze overschrijdt volgens Aedes (de landelijke branchevereniging van woningcorporaties) wel de geldende norm. Hij zou volgens Aedes in 2013 een salaris hebben gehad van 174.849 euro, terwijl 130.600 euro is toegestaan. In het eigen jaarverslag van 2014 van Woonwijze staat geen informatie over salarissen vermeld. Herman Haarhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht van Woonwijze, laat weten dat het salaris van de directeur-bestuurder voldoet aan de vastgestelde overgangsnorm. "En conform de wettelijke overgangstermijn in de toekomst wordt aangepast", aldus Haarhuis.