Nieuws Actueel

Vuilnisman na 600 jaar eindelijk erkend

Lotte Grimberg 26 augustus 2015

Op 2 september start bij SPA Groep in Bodegraven de allereerste MBO-2 opleiding voor vuilnismannen. Vanaf 1 augustus 2015 is het nieuwe kwalificatiedossier AMBOR (Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte) erkend door het Ministerie van OCW. In de nieuwe structuur gaat gestart worden met de eerste MBO 2-opleiding 'Allround medewerker afvalbeheer'. Het betreft een nieuwe startkwalificatie, die serieuze kansen biedt voor nieuwe en bestaande werknemers.

In 1401 was er al een functie 'slijkmijder'. Dit was een ambtenaar, die zich bezig hield met reiniging en afval. Inmiddels is de complexiteit rond inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zo groot dat een erkende beroepsopleiding noodzakelijk is geworden. De vraag is zelfs "Bestaat afval nog wel?" en "Wat is dat afval dan nog?". De laatste 15 jaar zijn er nieuwe ingewikkelde inzamel- en transportvoertuigen gekomen. Welke met een grijparm containers van de straat pakken of zelfs 3.000 kilo afval uit de grond tillen.

SpecialistDeze machines kun je niet zomaar bedienen. Dat is technisch en specialistisch werk waar geen kracht, maar eerder inzicht en vooral kennis en vaardigheden voor nodig zijn. De 'oude' vuilnisman is nu een specialist, die meer moet kunnen dan je zou zeggen en moet daarom worden opgeleid tot 'allround medewerker afvalbeheer'.

VakkrachtenDe afvalbranche heeft zich maar al te goed gerealiseerd dat goed opgeleide vakkrachten en een daarmee gepaard gaande beroepsopleiding nodig zijn voor het verder professionaliseren van de branche. SPA Groep uit Bodegraven heeft daarom in samenwerking met de branche de beroepsopleiding AMBOR ontwikkeld.

De belangstelling voor deze nieuwe beroepsopleiding is erg groot. Er zijn al een paar honderd aanmeldingen waarvan ruim honderd leerlingen dit schooljaar gaan starten. De aanmeldingen zijn nu nog vooral van vuilnismannen die bijgeschoold of omgeschoold willen worden tot specialist. Er zijn echter ook mensen die hun kans grijpen om verder te leren en door willen groeien in dit nieuwe erkende beroep.