Nieuws Actueel

'Vuurwerktraditie verdwijnt langzaam'

Van onze redactie 25 december 2014

,,Steeds meer mensen vinden dat je er wel heel veel voor over moet hebben om deze traditie nog in stand te houden’’, zegt directeur Ingrid de Jong van SMV.

Zij wijst op onder meer letsel veroorzaakt door vuurwerk, de grote schade voor gemeenten aan straatmeubilair en de enorme inzet van hulpdiensten. Bovendien wordt het illegale vuurwerk steeds zwaarder. De Jong vermoedt dat de nieuwe regels rond vuurwerk een opmaat zijn naar nog strengere regels de komende jaren. Ze durft geen voorspelling te doen over of er een totaalverbod komt op het afsteken van vuurwerk in Nederland.

,,Je ziet wel in steeds meer plaatsen evenementen ontstaan waar vuurwerkshows worden georganiseerd, zoals in Amsterdam, Hilversum en Rotterdam’’, aldus De Jong. Dit jaar wordt er na eeuwen ook weer één in Den Haag gehouden. Hiermee proberen gemeenten onder meer de bewoners te stimuleren zelf geen vuurwerk te gaan afsteken. In Rotterdam komen al een aantal jaren honderdduizenden mensen af op de vuurwerkshow bij de Erasmusburg.

Verantwoordelijkheid De Stichting Maatschappij en Veiligheid stimuleert op allerlei manieren de eigen verantwoordelijkheid bij burgers. ,,Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar burgers hebben daarin ook een verantwoordelijkheid. Een goede invulling van die eigen verantwoordelijkheid zie je in de aanpak van vuurwerkoverlast door vrijwilligers. Rotterdam is daar een mooi voorbeeld van. Daar surveilleren buurtvaders in wijken om vuurwerkoverlast aan te pakken of tegen te gaan.’’

Volgens een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars ligt de schade aan particuliere eigendommen in Nederland jaarlijks tussen de 10 en 20 miljoen euro. Het gaat dan alleen nog maar om schade aan woningen en auto's en niet aan gemeentelijke eigendommen, zoals straatmeubilair als parkeermeters. Die lopen soms op tot in de honderdduizenden euro's per gemeente. Alleen al de stad Rotterdam heeft de laatste jaren een schadepost die ligt tussen de 400.000 en 700.000 euro per jaar.