Nieuws Actueel

VVD-fractie maakt weinig gebruik van parlementaire wapens in 2014

Van onze redactie 11 december 2014

Daarmee volgt de fractie het devies van haar leider Halbe Zijlstra, die vindt dat de parlementaire wapens niet te vaak moeten worden gebruikt.

Gemiddeld diende een VVD'er het afgelopen jaar 3 moties in, tegenover bijvoorbeeld 21 moties per CDA'er of 27 per SP-Kamerlid. Bij coalitiepartner PvdA deed elk Kamerlid gemiddeld 5 keer een oproep aan het kabinet via een motie. Dat blijkt uit een analyse van Kamerstukken, uitgevoerd door deze krant.

Amendementen en moties vormen belangrijke instrumenten om regeringsbeleid bij te sturen. Met een aangenomen amendement verandert een wetsvoorstel van het kabinet direct. Een motie is slechts een oproep en betekent vaak het begin van nieuw beleid.