Nieuws Actueel

Waar blijft mijn geld?

Rik Nizet 20 mei 2015

Bedrijf zzp mkb ondernemen middelgroot

Bedrijven in Oost-Europa hebben vaker dan vorig jaar te maken met late betaling van facturen (41,2 procent versus 31,9 procent vorig jaar). Vooral bij binnenlandse facturen wordt dit veroorzaakt door onvoldoende liquide middelen. Veel vaker dan in West-Europa is daarnaast formele insolventie van de klant een belangrijke reden (bijna een kwart van de gevallen). De gemiddelde betalingstermijn in Oost-Europa is opgelopen van 25 naar 30 dagen.

Dit blijkt uit de mei-editie van de Atradius Betalingsbarometer voor Oost-Europa, een rapport gebaseerd op onderzoek onder meer dan 1.000 bedrijven in Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije en Turkije, die op krediet verkopen aan zakelijke klanten in het binnen- en buitenland.Druk op economisch klimaat Oost-Europa“De blijvend zwakke economische groei in de eurozone, geopolitieke spanningen rond Rusland en Oekraïne en volatiele wereldwijde financiële markten zorgen voor aanzienlijke druk op het economische en zakelijke klimaat in veel Oost-Europese landen”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Die cumulatieve druk zorgt voor neerwaartse risico’s voor het economisch klimaat van de regio. Dit zorgt er waarschijnlijk voor dat de niveaus van late betalingen en wanbetalingen dit jaar hoog blijven. Tegen deze achtergrond is zorgvuldig beheer van handelskredietrisico van levensbelang om de financiële gezondheid van bedrijven te behouden.”Turkije slechtste betalerVolgens de antwoorden uit de landen die onderdeel uitmaakten van het onderzoek, bleef 41,2 procent van de gemiddelde totale waarde van binnenlandse facturen onbetaald na de vervaldatum. Dit is iets meer dan het gemiddelde van 40,2 procent voor West-Europa. 7,2 procent van binnenlandse facturen werd achterstallig (onbetaald meer dan 90 dagen na de vervaldatum) en daarmee zeer waarschijnlijk een zaak ter overdracht voor incasso. 1,2 procent werd afgeschreven als oninbaar. Al deze percentages waren het hoogst in Turkije met respectievelijk 55,2 procent, 13,4 procent en 2,0 procent. Turkije kent met 42 dagen ook de hoogste gemiddelde betalingstermijn van de regio. Aanzienlijk meer respondenten in Oost- Europa (24,2 procent) dan in West-Europa (18,5 procent) gaven aan dat late betaling door binnenlandse klanten het vaakst werd veroorzaakt door formele insolventie van de klant (liquidatie, curatele, bankroet).Lees verder.