Nieuws Actueel

Waar is de geschikte kandidaat?

Rik Nizet 22 april 2014

Ondanks de economische crisis en de gestegen werkloosheid kan het MKB moeilijk geschikt personeel vinden. 24 procent van de MKB-bedrijven met vacatures heeft moeite deze te vervullen. Vooral goed personeel voor productie, verkoop en commerciële functies is dun gezaaid. Dat blijkt uit onderzoek onder MKB-bedrijven in opdracht van Randstad. Veel genoemde redenen dat het juiste personeel niet wordt gevonden zijn gebrek aan werkervaring (45 procent), het ontbreken van de juiste instelling (25 procent) en een niet passende opleiding (31 procent).CrisisMeer dan de helft van de MKB’ers (54 procent) geeft aan de gevolgen van de crisis te hebben gevoeld. Voorbeelden hiervan zijn verslechterde financiële resultaten en concurrentiepositie, en sterke afname van het personeelsbestand.Ondernemer ligt wakkerOm in te kunnen spelen op de veranderende economische omstandigheden vinden MKB'ers het moeilijk het personeelsbestand op peil te houden. Bedrijven geven aan behoefte te hebben aan flexibel personeel om in te kunnen spelen op pieken en dalen, om financiële risico’s te beperken en omdat vaste contracten een te groot risico zijn. Ze liggen dan ook wakker van zaken als de werving, selectie, opleiding en ontwikkeling van personeel maar ook ziekteverzuim en veranderende wet- en regelgeving, zo blijkt uit het onderzoek.Lees verder.