Nieuws Actueel

Waarschuwing voor schadelijke stof in gekleurde tatoeage-inkt

Van onze redactie 16 april 2015

Image 4859768

De NVWA onderzocht tussen 2008 en 2013 701 monsters van gekleurde tatoeage-inkt; daarvan bleken er 206 niet op orde. In een onderzoek vorig jaar naar 37 monsters van zwarte inkt bleek 41 procent niet aan de Nederlandse regels te voldoen. De leveranciers hebben hier bericht van gekregen. Het is de NVWA niet bekend of er iemand kanker heeft gekregen van deze inkt.

Strengere regels De regels in Nederland zijn strenger dan in andere Europese landen. Stoffen als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) mogen volgens de Europese regels tot een bepaalde maximale waarde in de inkt voorkomen, in Nederland geldt echter een algemeen verbod op deze kankerverwekkende stoffen.

De NVWA waarschuwt voor de risico’s van tatoeages. Zo is het al niet meer toegestaan dat mensen onder de 16 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd een tatoeage mogen laten zetten.

Vergunning Ook zijn er strenge hygiëneregels en hebben tattooshops een vergunning nodig van de GGD. Ongeveer 1000 tattoostudio’s in Nederland hebben zo’n vergunning. Bij overtreding kunnen er geldboetes opgelegd worden, tot maximaal 4500 euro.