Nieuws Actueel

Wapen je tegen overvaller

Rik Nizet 16 april 2014

Kleine ondernemers kunnen sinds dinsdag een gratis veiligheidsscan aanvragen via www.ccv-veiligondernemen.nl. Ook krijg je je geld van de investering gedeeltelijk terug. Het advies wordt bekostigd door het ministerie van Veiligheid en Justitie als uitvloeisel van het succesvolle programma Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven.]

Centrum voor Criminaliteitspreventie en VeiligheidSinds de recente overval op een juwelier in Deurne en de rampzalige gevolgen hiervan staat de veiligheid van je bedrijf weer extra in de belangstelling. Het is niet voor het eerst dat de scan wordt aangeboden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft budget beschikbaar gesteld om ondernemers te steunen bij het verbeteren van de veiligheid. Dit geld wordt gebruikt om ondernemers, werknemers en hun zaak zo goed mogelijk te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en andere veiligheidsrisico's. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zal de aanpak wederom uitvoeren.

Onafhankelijke scannerDe aanpak biedt kleine bedrijven de mogelijkheid om een gratis veiligheidsscan uit te laten voeren door een onafhankelijke VKB-scanner van het CCV. Op basis daarvan wordt een advies op maat uitgebracht en kunnen ondernemingen investeren in maatregelen om de veiligheid in hun bedrijf te verbeteren. De helft van deze investering wordt vergoed vanuit de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot een maximum van 1000 euro.

Beter inzichtIn december 2013 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de aanpak laten evalueren door Adviesbureau Andersson Elffers Felix. Hieruit is gebleken dat de veiligheidsscan bij meer dan 80 procent van de ondervraagde ondernemers heeft bijgedragen tot een beter inzicht in de veiligheidssituatie van hun bedrijf. Daarnaast uitte 82 procent van de ondernemers tevredenheid over de kwaliteit van de pakketten met veiligheidsmaatregelen. Reden genoeg om in 2014 de aanpak voort te zetten.

KwaliteitseisenDe genoemde evaluatie heeft ook duidelijk gemaakt dat er behoefte was aan meer aanbieders en aan een inzichtelijker selectieproces. Vandaar dat voor de aanpak in 2014 onderzoeksbureau TNO is gevraagd de ingediende veiligheidspakketten te beoordelen op prijs en bovenal kwaliteit. Op deze manier is de ondernemer zeker van een pakket dat voldoet aan kwaliteitseisen tegen een goede prijs.Lees verder.