Nieuws Actueel

Warenmarkt in Almelo moet twee keer wijken voor Centrumkermis

Van onze redactie 17 augustus 2015

Markt thinkstock

De donderdagmarkt van 3 september en de zaterdagmarkt van 5 september 2015 wordt gehouden op de Koornmarkt, Schouwburgplein en Hofstraat. De afgelopen twee jaar is de warenmarkt hier ook naar toe verplaatst. Dit gebeurde naar tevredenheid van de diverse betrokken partijen, stelt het college van B en W.

Ondernemers worden geïnformeerdGelet op de ervaringen die inmiddels met deze locatie zijn opgedaan en de gewenning die hierbij is ontstaan, verdient deze locatie de voorkeur van de gemeente.De tijdelijke locatie heeft de instemming van de kooplieden, de Centrale Vereniging Ambulante Handel afdeling Almelo. Met de brandweer is overleg geweest over de inpassing van de hulpverleningsroutes. Ondernemers en omwonenden rondom de locatie worden over de gevolgen van de verplaatsing geïnformeerd.

Foto: Thinkstock