Nieuws Actueel

Wat is het verschil tussen een boekhouder en accountant?

Caroline Spilt 21 mei 2015

Ondernemers gebruiken de termen boekhouder en accountant vaak door elkaar. Toch zit er verschil tussen. Een accountant kan wel boekhouden maar een boekhouder kan niet alles wat een accountant kan. En natuurlijk is er een verschil in prijs. Wat zijn de verschillen tussen een boekhouder en een accountant? De redactie zet het op een rij.

Wat is een boekhouder?Een boekhouder doet de boekhouding van één of meer ondernemingen en/of zelfstandigen. Boekhouder is geen beschermd beroep. Er zijn dus geen wettelijke vereisten aan bijvoorbeeld het opleidingsniveau; iedereen mag zich boekhouder noemen. In de praktijk hebben veel boekhouders een opleiding op mbo-4 of hbo-niveau. Een boekhouder mag niet al het werk doen dat een accountant doet. Een boekhouder mag wel de boekhouding bijhouden, maar hij mag geen formele verklaring afgeven over de juistheid daarvan. Deze verklaring, de accountantsverklaring, is voorbehouden aan de accountant.

Wat is een fiscalist? Soms noemt een boekhouder zich ook belastingadviseur, belastingconsulent of fiscalist. Hiertoe heeft hij zich aangemeld bij de Belastingdienst. Dat kan iedereen doen, want belastingadviseur is als evenmin als boekhouder een beschermd beroep. Ook hier zijn er dus geen wettelijke eisen. In de praktijk hebben belastingadviseurs meestal een fiscaal-juridische of fiscaal-economische achtergrond. En hebben een titel zoals Mr. of RB. Lager uurloon dan accountant Dat er geen eisen worden gesteld aan de deskundigheid, is het belangrijkste nadeel van niet-beschermde beroepen. De kwaliteit van boekhouders en fiscalisten wisselt dan ook sterk. Wel is een deel van hen lid van beroepsverenigingen. Deze organiseren onder meer cursussen om hun leden goed geïnformeerd en up-to-date te houden. Een voordeel voor de ondernemer is dat het uurloon van boekhouders meestal lager is dan dat van accountants. Wat is een accountant? Een accountant is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert en opmaakt (samenstelt). Hij voert financiële administraties en adviseert over financiële en fiscale zaken. In tegenstelling tot boekhouder is accountant een beschermd beroep. Wie zich voor accountant uitgeeft zonder dat te zijn is strafbaar. Er gelden wettelijke eisen aan onder meer het opleidingsniveau. Een accountant staat ingeschreven in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). AA en RA Er zijn twee soorten accountants: de Accountant Administratieconsulent (AA) en de Registeraccountant (RA). Omdat het een beroepsaanduiding is wordt de titel achter de persoonsnaam geschreven ( J.J. De Vries AA). De twee soorten accountants hadden vroeger allebei een eigen beroepsorganisatie: de NOvAA voor de Accountant Administratieconsulenten en de NIVRA voor de Registeraccountants. Deze zijn per 2013 gefuseerd in de NBA. Lees verder op BC.nl