Nieuws Actueel

Wat ondernemers moeten weten over Prinsjesdag 2015

Rik Nizet 15 september 2015

Kabinet prinsjesdag 2015 plannen wat je moet weten middelgroot

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de begroting die het kabinet dinsdag heeft gepresenteerd. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. Zij achten het van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland en de uitbouw van onze exportpositie.

Lees ook:'Kabinet vergeet lange termijn' Rutte: Hulde aan ondernemers'Niet achterover leunen''Economie staat er goed voor'Box 2 van tafelVoor de herstellende, binnenlandse markt is het goed dat het kabinet de BTW-verhoging niet heeft doorgezet, vinden de ondernemerorganisaties. Terecht in hun ogen zijn ook de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 van tafel, evenals de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op belangrijke innovatieregelingen. "Deze maatregelen zouden slecht zijn geweest voor het ondernemerschap en nieuwe investeringen", schrijven ze in een gezamenlijke reactie op de kabinetsplannen.

DurfkapitaalVNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien met de reservering van 50 miljoen euro voor het verstrekken van durfkapitaal een wens vervuld. Het kabinet maakt het daarmee fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven. Financiering van met name het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt.

Lage Inkomens VoordeelDe vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten op arbeid werpen te hoge drempels op voor het aannemen van werknemers en dus voor groei. De ondernemersorganisaties zijn content met het voorgenomen Lage Inkomens Voordeel, dat ervoor zorgt dat de kosten voor banen aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt voor werknemers en werknemers worden verlaagd.

Progressieve vermogensrendementsheffingDissonant in de begroting is de progressieve vermogensrendementsheffing, aldus de ondernemersorganisaties. Die is slecht doordacht en unfair ten opzichte van zelfstandig ondernemers. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het voorts een gemiste kans dat er, in tegenstelling tot in de ons omringende landen, geen vrijstelling van de energiebelasting komt voor de mineralogische en metallurgische industrie (productie van glas, dakpannen, keramiek, bakstenen e.d.).

VerbruiksbelastingKritisch zijn de ondernemingsorganisaties ook op de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken: die dient geen doel en pakt disproportioneel uit. Verder vinden ze dat de agrarische sector moet worden gecompenseerd voor de eerdere afschaffing van rode diesel en dat het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet worden verbeterd zonder de rekening van het toezicht te blijven leggen bij Nederlandse agrarische ondernemers. Zij moeten onder gelijke concurrentieverhoudingen en een effectieve toezichthouder kunnen opereren.