Nieuws Actueel

Wat onderscheidt een goede van een matige adviseur?

Caroline Spilt 16 juli 2015

Adviseur consultant motivatie groot

Flexibel gedrag kunnen laten zien is een belangrijke competentie maar anders dan vaak wordt gedacht - het bekende schaap met de vijf poten - hebben de 'beste adviseurs' een profiel met competenties die elkaar niet in de weg zitten maar versterken. De beste adviseur hoeft dus geen tegennatuurlijk gedrag te laten zien om succesvol te zijn, maar kan gewoon vanuit zijn eigen drijfveren handelen.De acht competenties waarover de beste adviseurs dienen te beschikken, volgens onderzoek van PRiMAN:

Flexibel gedrag Visie Aanpassingsvermogen Mondelinge vaardigheid Onafhankelijkheid Resultaatgerichtheid Klantgerichtheid Samenwerken

Grootste dichtheidWereldwijd is Nederland het land met de grootste dichtheid aan adviseurs. Hun aantal groeit nog iedere dag. Alleen al in 2014 zijn er 300.000 management functies in Nederland verdwenen en veel managers zijn nu zelfstandig adviseur. Jan Prins (PRiMAN), opdrachtgever van het onderzoek: “Wij wilden voor deze hele grote doelgroep eens uitzoeken wat nu (naast inhoudelijke kennis) het verschil maakt tussen een goede en slechte adviseur.” OnderzoekSonja Vlaar (Attune), adviseur/coach op het gebied van talentontwikkeling en talentmanagement: “We hebben onderzocht welk gedrag in de praktijk leidt tot het succes van de adviseur. De adviseurs die mee hebben gedaan aan het onderzoek hebben meer dan 10.000 uur ervaring als professioneel adviseur en ze worden betaald door een externe opdrachtgever.” Innerlijke drijfverenSonja Vlaar: “Om de vraag te beantwoorden hoe het komt dat de beste adviseurs zo hoog scoren op de acht competenties, hebben we gekeken naar hun innerlijke drijfveren. We hebben dat gedaan met behulp van de TMA methode.” Het blijkt dat de 'beste adviseurs' intrinsiek worden gedreven door hoge scores op acht persoonlijke drijfveren:

Onafhankelijk denken & handelen, Afwisseling, Doelgerichtheid, Ambitie & uitdaging, Pragmatisme, Hulpverlenen, Sociale empathie, Sociabiliteit & contact.

En juist door lage scores op de volgende drijfveren:

Steunbehoefte, Conformeren, Orde & structuur.