Nieuws Actueel

Wat zou jij aan je werk veranderen om gelukkiger te worden?

Rik Nizet 17 september 2015

Wat zou jij aan je werk veranderen groot

Nederlandse werknemers zouden gelukkiger zijn als ze meer autonoom hun werk kunnen doen. 31 procent van de werknemers gaf dit als antwoord op de vraag ‘Wat zou jij aan je werk veranderen om gelukkiger te worden?’. ICT-dienstverlener Incentro legde deze vraag voor aan ruim 800 werkende Nederlanders om nog meer inzicht te krijgen in wat bijdraagt aan werkgeluk. Voor Incentro is geluk de belangrijkste drijvende kracht.

Werknemers geven aan dat meer autonomie voor 53 procent zit in meer vertrouwen en zeggenschap. Het andere deel dat behoefte heeft aan meer autonomie (47 procent) geeft aan dat minder regels en procedures het meest bevorderlijk zouden zijn. Andere zaken die uit dit onderzoek naar voren komen en het werkgeluk verhogen zijn: meer draagvlak voor ideeën (14 procent) en meer inzicht in de gedachtegang van de directie (10 procent). Ook een cultuur waarin werknemers minder afgerekend worden op fouten verhoogt voor sommigen het werkgeluk (3 procent).

Belangrijker dan salarisDeze factoren samen zijn belangrijker dan meer salaris. Ondanks dat niemand zijn neus op zou trekken voor een hogere financiële beloning, is het voor 42 procent van de Nederlandse werknemers een ‘werkgelukverhogende’ factor. Het onderzoek laat zien dat werknemers het meeste belang hechten aan salaris in het begin van hun carrière.

Tevreden opdrachtgevers"Om te sturen op gelukkige werknemers is het inzien van het belang van geluk de eerste stap. Een tweede belangrijke stap om deze visie in de praktijk te brengen is te weten wat jouw team gelukkig maakt", stelt Paul Baan, director bij Incentro. "Wij sturen al ruim tien jaar actief op gelukkige medewerkers. Deze focus heeft ons niet alleen heel veel werkplezier opgeleverd, maar ook zeer tevreden opdrachtgevers en ook de financiële resultaten blijven niet achter. Excelleren"Gelukkige medewerkers excelleren in wat ze doen. Geluk faciliteren van medewerkers vind ik een van de mooiste dingen van ondernemerschap. De tijd die werknemers in hun leven met werk bezig zijn, is niet bepaald gering. Daar kun je dan maar beter het maximale plezier uit halen."