Nieuws Actueel

Waterschap Vechtstromen bouwt rioolwaterzuiveringsinstallatie om tot energiefabriek

Van onze redactie 22 april 2015

TD Hreactor Waterschap Vechtstromen

Afvalwater zit vol energie. In theorie zit er acht keer meer energie in dan nodig is om dit water te zuiveren. Slimme technieken maken het mogelijk om steeds meer van die energie ook daadwerkelijk uit het afvalwater te halen en te gebruiken.

Energie voor burgers en bedrijven

Waterschap Vechtstromen wil graag alle mogelijkheden benutten: niet alleen om in de energiebehoefte van de rioolwaterzuivering in Hengelo zelf te voorzien, maar ook om energie te leveren aan bedrijven en burgers in de omgeving. Dat idee wordt nu dus in praktijk gebracht op het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Wegtersweg.

De toekomstige Energiefabriek Hengelo is bestemd voor de centrale verwerking van het zuiveringsslib van 21 van de in totaal 24 waterzuiveringen van Vechtstromen. Het ‘hart’ van de energiefabriek vormt de te bouwen installatie voor thermische drukhydrolyse. Die zogenaamde TDH-reactor is een soort ‘snelkookpan’ voor zuiveringsslib, het restproduct dat ontstaat na de zuivering van afvalwater. In de reactor wordt het slib gedurende korte tijd onder hoge temperatuur aan hoge druk blootgesteld. Zo wordt het slib als het ware ‘kapot gekookt’.

Biogas

Vervolgens wordt het bewerkte slib in drie grote bollen vergist, waardoor biogas ontstaat. Het biogas gaat naar de warmtekrachtinstallatie: een gasmotor met een dynamo waarin elektriciteit wordt geproduceerd. Via deze methode wordt meer biogas uit het slib gehaald, wat dus ook meer elektriciteit oplevert.

De elektriciteit die wordt opgewekt, gaat het waterschap deels gebruiken om de waterzuiveringsinstallatie te laten draaien. Die wordt daarmee zelfvoorzienend. Het overschot aan groene stroom levert Vechtstromen vervolgens aan het elektriciteitsnet. De verwachting is dat de energiefabriek op termijn zoveel elektriciteit produceert dat jaarlijks 3.500 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

24 miljoen

Het Waterschap Vechtstromen investeert in totaal 24 miljoen euro in de energiefabriek in Hengelo. Alleen de bouw van de TDH-reactor kost al 13 miljoen euro. Verder worden op het terrein aan de Wegtersweg installaties gebouwd die de voor- en eindontwatering regelen, een installatie voor deelstroombehandeling om stikstof uit het afvalwater te verwijderen, diverse warmtekrachtkoppelingsinstallaties waarmee biogas uit de vergisting wordt omgezet in elektriciteit en op- en overslagvoorzieningen.

De THD-reactor moet begin 2016 klaar zijn. Daarna volgt een uitvoerige testperiode met ‘eigen’ slib. Als alles draait zoals het hoort, wordt in juli 2016 begonnen met het ontwerp van logistieke voorzieningen en ontwateringsinstallaties. Halverwege 2018 moet de complete Energiefabriek Hengelo gereed zijn voor productie.

Foto: Voorbeeld van een TDH-reactor, zoals die wordt gebouwd in Hengelo. (Waterschap Vechtstromen)