Nieuws Actueel

Waterschap Vechtstromen koerst aan op ander directiemodel

Van onze redactie 26 augustus 2015

Water carloterellen

Aanleiding voor de bijeenkomsten is de naderende pensionering van Oenze Dijkstra. Samen met collega-directeur Marianne Langeslag en voorzitter Stefan Kuks vormen zij de directie van het waterschap.

Eenhoofdige directieDagelijks bestuur en directie denken dat een eenhoofdige directie beter past bij de ambities van Vechtstromen, zo laat een woordvoerder van het waterschap weten. Begin oktober wordt daarom begonnen met de werving en selectie van een nieuwe secretaris-directeur. Als die nieuwe persoon is gevonden, stapt Vechtstromen af van het huidige ’collegiale’ directiemodel. Binnen de directie ligt de eindverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie dan in handen van één persoon: de secretaris-directeur.

Algemeen bestuurWaterschap Vechtstromen wijst er met nadruk op dat het om een voorgenomen wijziging gaat. De besluitvorming gebeurt door het algemeen bestuur, dat 7 oktober bij elkaar komt. In de toelichting aan het personeel heeft voorzitter Stefan Kuks verteld dat twee jaar geleden al was afgesproken om het directiemodel te evalueren. Dat gebeurde bij de fusie van de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht. „Het is een doorontwikkeling om van Vechtstromen een krachtiger organisatie te maken.”

Het ligt in het voornemen van het waterschap om vanaf 1 januari 2017 te werken met een directiemodel dat bestaat uit één directielid, de eindverantwoordelijke secretaris-directeur en een managementteam dat bestaat uit vier eenheidsmanagers.

Foto: Carlo ter Ellen