Nieuws Actueel

We veranderen liever niet van baan

Martijn Vervest 1 oktober 2014

Werkende Nederlanders voelen dat de economie zich herstelt. Ze zijn blij dat ze nog werk hebben, al ervaren velen dat de werkdruk gegroeid is. Werkend Nederland is opvallend passief als het om nieuwe uitdagingen gaat. Voor 65 procent van de ondervraagde werkenden in de Randstad WerkMonitor is actief zoeken naar een andere baan niet aan de orde zolang er geen absolute noodzaak is; zo kort na de crisis verroeren zij zich voorlopig niet.Dat is de opvallende uitkomst van het Randstad WerkMonitor onderzoek, uitgevoerd onder 810 werkenden. De uitkomsten duiden er op dat de schrik er na de crisis nog goed in zit; veel mensen zijn blij nog werk te hebben en gaan nieuwe avonturen op de arbeidsmarkt voorlopig uit de weg.PositiefToch is de stemming op de arbeidsmarkt licht positief te noemen. Van de werkenden geeft 59 procent aan dat het lichte herstel van de Nederlandse economie is te merken op de werkvloer. Bij de mensen die verschil merken, gaat het vooral om positieve effecten, zoals een betere sfeer op de werkvloer, meer ruimte voor leuke dingen en meer mogelijkheden voor opleiding of training.VacaturesMinder positief is dat werkenden in hun organisatie meer functies en vacatures zien verdwijnen dan er bij komen. 35 procent ziet dat er functies verdwijnen, slechts 19 procent ziet nieuwe functies ontstaan. Een belangrijk gevolg van de crisis is ook dat de werkdruk op veel plaatsen is toegenomen. Van de mensen die verandering ervaren door de crisis, ervaart maar liefst 44 procent een toegenomen werkdruk.SolliciterenHet onderzoek toont aan dat een groot deel van de werkenden (36 procent) het niet ziet zitten om nu te gaan solliciteren; de tijden zijn nog te onzeker. Een groot deel (65 procent) denkt zelfs pas aan solliciteren als de nood aan de man is. Een bijna even groot deel van de werkenden (59 procent) zou eerder van baan veranderen als ze worden benaderd; dit geldt nog sterker bij hoog opgeleiden en werkenden met een vast contract (68 procent).VeiligheidAlgemeen directeur Randstad Nederland Reiant Mulder ziet in deze onderzoeksuitkomsten aanwijzingen dat werkenden voorlopig kiezen voor veiligheid. "Deze passieve houding is een belangrijk signaal voor werkgevers die – al dan niet moeilijk invulbare – vacatures hebben: voor het werven van de juiste mensen zullen werkgevers echt wat te bieden moeten hebben om talent binnen te halen."Meer bewegingOok al zegt het merendeel van werkend Nederland niet snel van baan te willen veranderen, toch laat de Mobiliteitsindex zien dat er weer meer beweging komt op de arbeidsmarkt. Door de betere economische vooruitzichten is de Mobiliteitsindex in het afgelopen kwartaal met maar liefst vier punten gestegen, de sterkste stijging in jaren. Dat komt vooral doordat het aantal werkenden dat in de afgelopen zes maanden van werk is veranderd met 20 procent is toegenomen. De index, een belangrijke indicatie van switchgedrag onder werkenden in Nederland, staat nu weer op het niveau van het eerste kwartaal van 2011. De groei in mobiliteit wordt veroorzaakt doordat mensen vanuit werkloosheid weer een baan vinden en door de stijging van het aantal nieuwe banen.