Nieuws Actueel

We zijn ongelukkig op ons werk

Rik Nizet 2 april 2014

Slechts 16 procent van de mensen vindt dat het bedrijf waarvoor hij werkt bij hem past en aansluit bij zijn levensstijl. Dit lage percentage is voor een groot deel terug te voeren op de werkomgeving die naar het oordeel van de respondenten te wensen overlaat, zo blijkt uit wereldwijd onderzoek in opdracht van Steelcase waarbij meer dan 7.000 medewerkers van grote bedrijven in 10 verschillende landen hebben deelgenomen.

Uit het onderzoek blijkt een sterk verband tussen iemands perceptie van zijn werkomgeving en werkplek en de mate waarin hij zijn werkgever bij hem en zijn levensstijl vindt passen. Van de kenniswerkers wereldwijd is 41 procent niet of niet erg tevreden met zijn werkomgeving. Tussen de muren68 procent van de mensen die zegt niet tevreden te zijn met zijn werkomgeving, geeft als belangrijke reden hiervoor dat ze niet mobiel en uitsluitend binnen de muren van het kantoor kunnen werken. Het moeten werken in een open kantooromgeving wordt door 35 procent van de mensen die ontevreden zijn, genoemd.

Mobiel werkenDat het niet uitsluitend een perceptiekwestie is, blijkt wel uit de volgende cijfers die de feitelijke situatie aangaande mobiel werken representeren:

# 62% van de kenniswerkers wereldwijd werkt enkel en alleen binnen de muren van hun kantoor en dus nooit ergens anders;# Bij de overheid wordt het minst buiten de muren van het kantoor gewerkt, binnen de IT-sector het meest;# Nederland zit onder het gemiddelde wat betreft mobiel werken, met 35% van de respondenten die aangeeft een of meerdere dagen per week op een andere plek dan kantoor te werken;# 79% van de kenniswerkers wereldwijd werkt op kantoor aan een eigen, vaste werkplek;# Slechts 36% van de mensen wereldwijd heeft de beschikking over mobiele devices.

Weinig zeggenschapDe gevoelens van ontevredenheid met betrekking tot de werkomgeving hebben te maken met het feit dat kenniswerkers weinig zeggenschap hebben als het gaat om waar en hoe ze willen werken. Veel kenniswerkers mogen niet zelf kiezen of ze op kantoor of in een andere omgeving willen werken. En als ze op kantoor werken, hebben ze vaak niet de mogelijkheid een werkplek te kiezen die aansluit bij hun gemoedstoestand en de taken die ze moeten uitvoeren. ConcentratieverliesHet ongenoegen over niet optimale werkomstandigheden leidt in hoge mate tot concentratieverlies (bij 83% van de mensen die ontevreden zijn) en gevoelens van stress (bij 84% van de mensen die ontevreden zijn). Wanneer het welzijn van mensen op de werkvloer te wensen overlaat en zij het gevoel hebben dat hun werkgever en werkplek niet bij hen passen, heeft dit ook een negatieve uitwerking op de productiviteit, creativiteit en samenwerking van mensen.