Nieuws Actueel

Webshopregels aangescherpt

Rik Nizet 16 januari 2014

Een onlangs van kracht geworden Europese richtlijn beoogt dat Europese consumenten online overal dezelfde rechten krijgen. Als gevolg hiervan zullen veel Nederlandse webshophouders hun voorwaarden moeten aanpassen. Ze hebben hiervoor tot juni 2014 de tijd.

Het gelijktrekken van de consumentenrechten betekent in praktijk dat veel houders van webshops in Nederland hun regels moeten versoepelen. In het buitenland, zoals Duitsland, is de bescherming van klanten uitgebreider geregeld. Vanaf juni moet de consument overal in Europa op dezelfde regels kunnen terugvallen als hij via internet een aankoop doet. De belangrijkste veranderingen in de richtlijn zijn:

BetalingsverplichtingVanaf juni ben je als verkoper verplicht om, voordat de aankoop wordt beklonken, de klant een aantal zaken te melden. De naam van de verkoper moet worden vermeld, de prijs van het product of dienst, de kosten van verzending en de betaalwijzen moeten worden genoemd.

Bovendien moet het voor de klant mogelijk zijn om de aankoop voorwaarden op te slaan op een ‘duurzame gegevensdrager’, zoals een harde schijf of USB-stick. Toesturen via een e-mail mag volgens de nieuwe richtlijn ook.

Verlenging bedenktijdDe bedenktijd voor de klant gaat van 7 naar 14 dagen. Binnen deze herroepingstermijn mag de klant zonder opgaaf van redenen het bestelde product terugsturen (met uitzondering van bijvoorbeeld tijdschriften, kranten en bederfelijke waren). Belangrijk is dat de verkoper de klant op deze termijn moet wijzen, anders heeft de klant het recht het product terug te sturen tot 1 jaar na aankoop.

Kosten retournerenTen gevolge van de nieuwe regelgeving moet de verkoper expliciet vermelden wanneer de consument zelf de kosten moet dragen voor het eventueel terugsturen van een product en hij moet ook vermelden wat de kosten hiervan zijn. Dit moet de verkoper doen voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Ook is de verkoper verplicht om aan de consument een formulier te verstrekken dat nodig is om het product te retourneren. Dit is een Europees modelformulier dat door de verkoper actief verstrekt moet worden, dus ook als de consument er niet om vraagt. Verstrekken van het formulier mag zowel digitaal als op papier. Gebeurt dit niet, dan wordt de bedenktermijn verlengd tot een jaar.

GarantieDe consument heeft recht op reparatie of een vervangend product wanneer het geleverde product niet aan de eisen voldoet. De verkoper moet de consument op deze wettelijke garantieplicht wijzen voordat de overeenkomst tot stand is gekomen. Op dit moment mag deze informatie nog achteraf gegeven worden bij de koop op afstand.

Standaard aanvinkenHet is niet langer toegestaan om vooraf vakjes aan te vinken zonder dat de consument hiermee instemt. Wordt er in strijd met deze regel gehandeld, dan is de consument niet gebonden en ontstaat een recht op terugbetaling. Wanneer het om een gratis dienst gaat is het nog wel toegestaan om een vakje vooraf aan te vinken.Lees verder.