Nieuws Actueel

Welbions-directeur rekent op fusie met Woonbeheer Borne

Van onze redactie 6 november 2014

Ook de huurdersverenigingen hebben groen licht gegeven. De definitieve zienswijze van Borne wordt nog nagezonden: dat college zit op de lijn ‘nee, tenzij...’. Het streven is gericht op een juridische fusie op 1 januari. De kritische houding van Borne hoeft volgens Rupert niet tot het afblazen van de samensmelting te leiden.