Nieuws Actueel

Werkdruk is sluipmoordenaar

Rik Nizet 25 juni 2014

Zeker 40 procent van werkend Nederland zegt in het werk meer stress te voelen dan een jaar geleden. Hiermee zet de trend - die al in 2012 en 2013 was ingezet - sterk door. Deze toenemende werkstress wordt veroorzaakt door de overvloed aan digitale informatiestromen, onzekere toekomstverwachtingen en de hoge eis aan flexibiliteit. Het vinden van een goed evenwicht tussen werk en privé is steeds vaker een hels karwei. Dat concludeert Tempo-Team op basis van een landelijk arbeidsmarktonderzoek dat zij dit voorjaar heeft laten uitvoeren onder werkgevers en werknemers.

Sluipmoordenaar"De oplopende werkdruk is een sluipmoordenaar. Het is belangrijk dat organisaties hier serieus naar kijken, anders verwachten we dat steeds meer mensen vast gaan lopen in hun baan en kunnen gaan uitvallen. Echter, door de hoge werkloosheid blijft iedereen - uit angst om zonder werk te komen zitten- maar doorgaan, met alle gevolgen van dien", aldus Melanie Koelemaij, HR-directeur bij Tempo-Team.

ZiekteverzuimUit een eerder gepresenteerd onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat momenteel een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim veroorzaakt wordt door werkstress. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk. Hierdoor is werkstress het grootste beroepsrisico in ons land.

TevredenheidsonderzoekOrganisaties kunnen het nodige doen om een te hoge werkdruk bij hun werknemers tijdig in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door via een tevredenheidsonderzoek beter naar medewerkers te luisteren, hen meer inspraak en vertrouwen te geven en hen ook te laten delen in het succes van de organisatie.

Krachtenveld"De digitale ontwikkelingen en de snelheid van de veranderingen zullen niet minder worden, integendeel. In dit krachtenveld is het belangrijk dat werknemers echt betrokken worden bij de koers die de organisatie uitstippelt", vertelt Koelemaij. "Het geeft vertrouwen en dus meer rust als je als werknemer weet waarom je organisatie bepaalde beslissingen neemt en je weet wat jouw inbreng toevoegt aan het totale proces. Daarnaast motiveert het om actief mee te kunnen denken en gehoord te worden bij oplossingen. Dan hoeft een hogere werkdruk niet tot meer stress te leiden. Ook is het voor werkgevers belangrijk om te blijven investeren in opleidingen. Dit zorgt voor minder stress op de werkvloer omdat daarmee de vaardigheden en kennis up-to-date blijven."

OverkillTenslotte onderstreept Koelemaij het belang van goed gedoseerde interne communicatie. "Alle medewerkers goed en volledig informeren is essentieel, maar pas op voor een ‘overkill’. Te veel of niet relevante informatie schiet zijn doel voorbij”.