Nieuws Actueel

Werkdruk kost werkdagen

Martijn Vervest 3 juli 2014

Werkdruk zorgt jaarlijks voor een verlies van 3,5 miljoen werkdagen. Voor 28% van de werknemers in Nederland is de ervaren werkdruk te hoog of zelfs veel te hoog. Bijna de helft van de werkenden die de werkdruk als veel te hoog bestempelt, meldde zich naar aanleiding hiervan ook ziek. Dit blijkt uit onderzoek door Integron. Hoe krijg je grip op werkdruk?In deze tijd waarin de economie langdurig onder druk staat, is het voor organisaties een uitdaging om met markten mee te groeien en aan klantvragen te voldoen. Er wordt vaak een extra beroep gedaan op medewerkers. Dan wordt niet direct gedacht aan de gevolgen die dat kan hebben voor de belasting van medewerkers. In 2011 gaf 21% van de werkenden in Nederland nog aan dat zij hun werkdruk te hoog vonden. Aan het eind van 2013 was dit dus 28 procent, waarbij 5 procent zelfs een veel te hoge werkdruk rapporteert. Binnen die laatste groep heeft 44 procent zich in het afgelopen jaar wel eens ziek gemeld als gevolg van hun werkdruk. Cijfers van ArboNed wijzen uit dat in 2013 de gemiddelde verzuimduur 24 dagen was. Volgens het CBS bestaat de totale werkende beroepsbevolking uit 6,7 miljoen mensen. Een combinatie van deze cijfers en het verzuimpercentage onder mensen met een veel te hoge werkdruk leidt ertoe dat er jaarlijks bijna 3,5 miljoen ziektedagen zijn te winnen als werkdruk afneemt.Optimale werkomgevingDe eerste sleutel tot meer grip op werkdrukbeleving ligt in het beter organiseren van factoren in het werk en de directe werkomgeving. Daardoor worden medewerkers in de mentale belasting optimaal ondersteund: maximale beschikbaarheid van hulpbronnen. De beschikbaarheid van hulpbronnen wordt in branches verschillend gewaardeerd. Binnen Zorg & Welzijn en het Onderwijs is vooral de onvrede over de hulpbron tijd sterk aanwezig, maar in de sectoren Retail en Groothandel is de autonomie die men in het werk ervaart juist de hulpbron die aandacht vraagt. Daar heerst bijvoorbeeld minder tevredenheid over de afwisseling en vrijheid in het werk en zou men meer duidelijkheid wensen over wat van hun wordt verwacht. In de Bouw en Financiële dienstverlening is juist de menselijke ondersteuning -door naaste collega's en de direct leidinggevenden- de hulpbron waar winst is te boeken.Vatbaarheid voor werkdrukWaar de beschikbaarheid van hulpbronnen ervoor kan zorgen dat medewerkers minder werkdruk ervaren, is werkdruk ook een persoonlijke beleving. Individuele werkwijzen en voorkeuren van medewerkers vormen de tweede sleutel in het terugdringen van werkdruk.AmbitieZo blijkt ambitie een relevante factor te zijn. Een meerderheid van de werkenden in Nederland maakt zich zorgen over hun toekomst en heeft de ambitie om het maximale uit de carrière te halen. Deze combinatie draagt bij aan een boven gemiddelde werkdruk: 37% van deze groep vindt hun werkdruk te hoog. Met name in de ICT & Telecommunicatie is dit risicoprofiel aanwezig.OnderwijsZij die moeite hebben om aan te geven wat ze zelf wel of niet kunnen en een voorkeur hebben om belangrijke zaken zelf uit te voeren, rapporteren in 39 procent van de gevallen een te hoge werkdruk. Werkenden in het Onderwijs en de Professionele dienstverlening kenmerken zich door dit profiel.ZorgvuldigVoor 30 procent van de Nederlanders gaat een zorgvuldig besluit boven een snel besluit en gaat kwaliteit van het werk boven de snelheid waarin het werk gedaan is. Ook dat vormt een risicoprofiel voor werkdruk. Binnen de Retailsector en Zorg & Welzijn heeft twee op de drie medewerkers deze voorkeuren in het werk.

Grip op werkdruk: werkgevers en werknemers hebben beiden een deel van de oplossing in handen!