Nieuws Actueel

Werken voor je bijstand? 'Alleen in het uiterste geval' vinden Enschede, Hengelo en Almelo

Van onze redactie 23 juni 2015

UWV anp

De tegenprestatie is onderdeel van de Participatiewet. De overheid wil daarmee bewerkstelligen dat iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt - onbetaald - iets terug doet voor de samenleving. Rotterdam kent de tegenprestatie al zo’n vier jaar. Daar hebben al vierduizend mensen een tegenprestatie geleverd of zijn daarmee bezig.

GemeentenGemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht hierover iets vast te leggen in een verordening. De drie Twentse steden hebben dat inmiddels gedaan. Zo kan Hengelo nu eisen dat een bijstandsgerechtigde een half jaar lang 24 uur per week onbetaald werkt.Maar de gemeenten maken nog niet actief gebruik van het instrument. „Ik zet de schaarse middelen die we hier tot onze beschikking hebben liever op een andere manier in, bijvoorbeeld door te proberen mensen aan het werk te krijgen”, zegt de Enschedese wethouder Patrick Welman. „We zijn daar ook bewezen succesvol in met een daling van de werkloosheid. Bovendien zitten we met het aantal bijstanduitkeringen op de nullijn terwijl zich landelijk een stijging aftekent.”Uiterste gevalVoor de Hengelose wethouder Mariska ten Heuw is de tegenprestatie ‘een sluitstuk’, dat alleen in het uiterste geval wordt ingezet. „Zo spoedig mogelijk weer aan het werk, dat is het streven.”