Nieuws Actueel

Werkende krijgt meer koopkracht

Rik Nizet 11 augustus 2015

Werkende koopkracht middelgroot

De koopkracht van werkenden gaat volgend jaar vooruit, terwijl die van gepensioneerden afneemt. Dat blijkt uit dinsdag gepresenteerde voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Werkenden zien hun koopkracht in 2016 naar verwachting met 2,4 procent stijgen, na een plus van 1,3 procent dit jaar. De koopkracht van gepensioneerden zakt volgend jaar in doorsnee met 1,1 procent, na een stagnatie in 2015. Uitkeringsgerechtigden zien de koopkracht in 2016 met 0,3 procent dalen. Door deze ontwikkeling gaat de koopkracht van 63 procent van de huishoudens erop vooruit in 2016.

KoopkrachtverbeteringGezinnen met kinderen kunnen uitzien naar een koopkrachtverbetering van 2,2 procent in 2016. Gezinnen zonder kinderen kunnen met hun loon bijna 2 procent meer kopen dan dit jaar.

TweeverdienersTweeverdieners krijgen 1,8 procent meer bestedingsruimte. Alleenstaanden en alleenverdieners moeten het met plusjes van respectievelijk 0,2 en 0,6 procent doen, aldus het CPB.