Nieuws Actueel

Werkende moeder betaalt hoge tol

Rik Nizet 27 augustus 2015

Verberg moederschap carriere vrouw werk middelgroot

De werkende moeder, die in het midden van haar carrière staat, verdient in Nederland 6 procent minder ten opzichte van een vrouw zonder kinderen. Dit blijkt uit cijfers van WageIndicator, een organisatie die zich inzet voor transparantie op de arbeidsmarkt en actief is in meer dan 80 verschillende landen. Vooral moeders boven de 50 jaar komen er bekaaid vanaf, zij verdienen bijna 9 procent minder dan een vrouw zonder kinderen met vergelijkbare karakteristieken. Van alle onderzochte landen verdient alleen een Belgische moeder meer dan een vrouw zonder kinderen. De situatie is het ergst gesteld in Zuid-Afrika, waar de werkende moeder het met bijna een kwart minder moet doen (23 procent). In totaal deden ruim 28.573 vrouwen mee aan het onderzoek en in Nederland ruim 5.800 vrouwen.Lees ook:Vrouw is klapstoel van onze economie

"We merken dat nog steeds vooral moeders inleveren wanneer er een kind geboren wordt", aldus Paulien Osse, Managing Director van WageIndicator. "Kinderen zijn enig, maar je krijgt ze met z’n tweeën. Het is goed om de aandacht meer te verleggen naar zorgende vaders en kinderopvang. Ook kunnen moeders wereldwijd meer op hun inkomen letten. Gelukkig merken we dat er veel aandacht is voor informatie over zwangerschapsverlof en werken met kinderen op onze nationale WageIndicator websites, zoals Loonwijzer.nl.

Werkende moeders binnen laaggekwalificeerde beroepen worden het meest gestraft wanneer zij kinderen ter wereld hebben gebracht. Op iedere verdiende euro leveren zij 7,5 cent in. Dit terwijl moeders binnen hooggekwalificeerde beroepen nagenoeg hetzelfde verdienen als vrouwen zonder kinderen. Naast de kinderwens wordt ook het huwelijk niet door werkgevers omarmd: de getrouwde Nederlandse vrouw met kinderen, midden in haar carrière, verdient 11 procent minder dan een getrouwde vrouw zonder kinderen. De ongetrouwde moeder verdient 7 procent minder dan ongetrouwde vrouwen zonder kinderen.

België paradijs werkende moederIn vrijwel alle onderzochte landen verdienen werkende moeders minder dan vrouwen zonder kinderen. In Zuid-Afrika verdienen werkende moeders naar verhouding het minst: gemiddeld 23 procent minder dan vrouwen zonder kinderen. Ook in Argentinië (-17 procent) en Brazilië (-16 procent) is de situatie zorgwekkend. Binnen Europa valt Duitsland in negatieve zin op, waar moeders gemiddeld 16 procent inleveren. Daarentegen verdienen Belgische moeders meer dan vrouwen zonder kinderen: 9 procent.

"In sommige landen heerst nog steeds een vorm van discriminatie: werkgevers betalen moeders simpelweg minder voor hetzelfde werk", aldus Janna Besamusca, onderzoeker bij WageIndicator. “Binnen Nederland merken we dat de kloof meer te maken heeft met het veranderende werkgedrag en de zoektocht naar familievriendelijke banen na een geboorte. Een hoog salaris heeft voor de moeder minder prioriteit dan bijvoorbeeld een aangepast werkrooster.”WageIndicator FoundationDit jaar bestaat de WageIndicator Foundation 15 jaar. In 2001 is de eerste WageIndicator website begonnen in Nederland met de naam loonwijzer.nl. WageIndicator Foundation gelooft dat iedere werknemer en werkgever toegang moet hebben tot informatie over lonen, arbeidswetten en loopbanen. Deze informatie komt tot stand met behulp van on- en offline onderzoeken en desk research. WageIndicator Foundation streeft naar een sterke aanwezigheid in alle landen, zodat iedereen kan werken onder eerlijke en goede arbeidsomstandigheden. Daarom houdt WageIndicator op 27 en 28 augustus haar tweejaarlijks terugkerende conferentie waar medewerkers uit 80 landen samenkomen.