Nieuws Actueel

Werkgever ziet sectorpremie dalen

Rik Nizet 28 oktober 2014

Het merendeel van de werkgevers betaalt volgend jaar een lagere sectorpremie, waarvan onder andere de WW-uitkering wordt betaald. De gemiddelde sectorpremie neemt in 2015 af met 0,52 procent af tot 2,16 procent. De daling is het gevolg van het beginnend herstel van de economische crisis. Het aantal uitkeringen daalt licht, waardoor de WW-lasten lager zijn. De daling geldt niet voor alle werkgevers. Voor 47 sectoren daalt de premie en voor 14 sectoren stijgt deze.

Gemiddeld neemt de premie een half procent af. Van de 47 sectoren die een premiedaling kunnen verwachten zijn er negen met een premieverlaging van meer dan een procent. De grootste premiedalingen vinden plaats bij een aantal industriesectoren (onder meer de sectoren Meubelbouwindustrie, Timmerindustrie en Houten emballage-industrie) en in de zakelijke dienstverlening.

Voor 14 sectoren is een premiestijging berekend. De grootste premiestijging geldt volgend jaar voor werkgevers uit de sector Tabaksverwerkende industrie. Dit is een direct gevolg van de sluiting van de fabriek van Philip Morris. Andere grote premiestijgingen zijn voor de sectoren Havenbedrijven, Schildersbedrijven en Stukadoorsbedrijven.

WegwerkenDe sectorpremie komt ten goede aan de sectorfondsen, waaruit het eerste halfjaar WW wordt betaald. Ook een gedeelte van de uitkeringen aan zieke en arbeidsongeschikte flexwerkers wordt uit de sectorfondsen betaald. Voor de vaststelling van de sectorpremies wint UWV advies in bij de diverse sectorale organisaties. Deze organisaties hebben de keuze om het vermogenstekort of -overschot van hun sector in een of drie jaar weg te werken. Door de gunstiger economische ontwikkelingen verbetert de vermogenspositie van de sectorfondsen. Eind 2014 hebben 37 sectoren een negatief vermogen. Eind vorig jaar waren dat er nog 47.

PremienotaDe nota Premievaststelling Sectorfondsen 2015 presenteert de sectoraal gedifferentieerde premies voor het premiejaar 2015. UWV is op grond van de SUWI-wetgeving verantwoordelijk voor de premievaststelling van de sectorfondsen. De systematiek van deze premievaststelling is grotendeels vastgelegd in de Wet financiering sociale verzekeringen. Na vaststelling legt UWV de sectorpremies ter goedkeuring voor aan de minister van SZW.