Nieuws Actueel

Werkgevers optimistisch over cao's

Caroline Spilt 10 maart 2015

Werkgevers zijn optimistischer over de cao-onderhandelingen nu de koopkracht volgens het Centraal Planbureau (CPB) verder omhooggaat. "Hiermee kan veel druk van de loononderhandelingen wegvloeien", stelt werkgeversvereniging AWVN dinsdag.

Het CPB bracht vorige week naar buiten dat de koopkracht dit jaar met 1,2 procent omhooggaat. Eerder ging het adviesorgaan nog uit van 0,75 procent. Daardoor groeit volgens het Planbureau ook de consumptie sneller: de verwachte plus van 1,25 procent wordt 1,5 procent.

Ander daglichtDeze prognoses stellen de looneisen van de vakbonden (FNV eist 3 procent) in een heel ander daglicht, zegt AWVN. "Werknemers in Nederland krijgen meer koopkracht en zijn bereid te consumeren. Een forse looneis is dan niet logisch en niet nodig."

3 miljoen werknemersAWVN is als belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers betrokken bij het merendeel van alle negenhonderd Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen. In februari kwamen twaalf nieuwe cao’s tot stand met een gemiddelde loonstijging van 1,7 procent. Voor geheel 2015 bedraagt het gemiddelde tot nu toe 1,62 procent. Daarmee zet de lijn van 2014 zich voort, aldus AWVN. Dit jaar moeten bijna vierhonderd cao’s worden vernieuwd. Daarnaast is er ook nog een achterstand in te lopen van ruim 150 cao’s uit vorige jaren: akkoorden die al zijn afgelopen, maar niet vernieuwd. De te vernieuwen cao’s hebben betrekking op bijna 3 miljoen werknemers.