Nieuws Actueel

Werkloosheid verder afgenomen

Bram de Vrind 21 augustus 2014

Het aantal werklozen is voor de derde maand op rij gedaald. De werkloosheid nam in juli af met 12.000 personen en kwam uit op 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Asscher: 'Goed nieuws, nu doorzetten'

Een maand eerder bedroeg de werkloosheid nog 8,4 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid kwam in juli uit op 645.000 personen. Het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 14.000 per maand gedaald. Dit komt voor een groot deel doordat meer mensen aan het werk zijn gegaan, zegt het statistiekbureau.

Beroepsbevolking kleinerEr zijn nu bijna 50.000 werklozen minder dan een jaar geleden, toen de werkloosheid het hoogste punt bereikte. Ook de werkzame beroepsbevolking is ruim 50.000 personen kleiner dan een jaar geleden, ondanks de recente toename van het aantal werkenden. Vooral tussen november 2013 en maart 2014 trokken veel mensen zich volgens het CBS terug van de arbeidsmarkt.

UitkeringenUit cijfers van UWV blijkt dat het aantal werkloosheidsuitkeringen in juli licht is gestegen. De afgelopen maand kwam het aantal op 437.000, ofwel 6000 meer dan in juni. Het aantal WW-uitkeringen groeide naar verhouding het hardst vanuit het onderwijs. In de horeca en de handel daalde het aantal uitkeringen. Regionaal gezien was de toename het grootst in de provincies Drenthe en Friesland.

TransportTen opzichte van juli 2013 nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 42.000 toe, een stijging van 11 procent. Vooral vanuit de sectoren zorg en welzijn, transport en opslag en het openbaar bestuur liep het aantal uitkeringen het afgelopen jaar sterk op.