Nieuws Actueel

Werkloosheidscijfers blijven gelijk

Lotte Grimberg 20 november 2014

De werkloosheid in Nederland is in oktober vrijwel gelijk gebleven, na vijf maanden op rij waarin sprake was van een daling. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. Net als in september zat vorige maand 8 procent van de beroepsbevolking zonder werk.

WerkloosIn totaal zaten afgelopen maand 627.000 Nederlanders werkloos thuis. Dat zijn er duizend minder dan een maand eerder. In september daalde de werkloosheid ook al minder sterk dan in de maanden daarvoor. Dat komt volgens het CBS doordat meer mensen actief op zoek gaan naar werk, waarbij niet iedereen direct succesvol is.

LeeftijdsgroepenOok het aantal lopende werkloosheidsuitkeringen daalde nog maar mondjesmaat tot 419.000, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Dat zijn er vijfhonderd minder dan in september. Het aantal uitkeringen aan jongeren en 55-plussers nam vorige maand toe, terwijl in de overige leeftijdsgroepen sprake was van een lichte afname.

EurozoneVolgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam de werkloosheid in Nederland vorige maand uit op 6,5 procent, net zo hoog als in september. Daarmee is de werkloosheid volgens het CBS in internationaal opzicht relatief laag. Het gemiddelde in de eurozone ligt op 11,5 procent en dat van de Europese Unie als geheel op 10,1 procent.