Nieuws Actueel

Werknemer op de OK of op Texel?

Bram de Vrind 15 april 2014

Bij ontslag op staande voet denk je snel aan een baas die met verhit hoofd een medewerker de deur wijst. Het kan ook anders, getuige een recente rechtszaak waarbij een ontslag op staande voet enkele weken in beslag nam. HR website PW De Gids schreef er over.Ziekenhuis kent haar nietDe werknemer meldt zich op maandag 6 januari 2014 ziek via een What's-appbericht, terwijl dit tegen de afgesproken procedure is. In het bericht geeft ze aan dat ze in het ziekenhuis is opgenomen en een blindedarmoperatie moet ondergaan. Een dag later neemt de werkgever contact op met het ziekenhuis om te informeren naar het kamernummer waar de werknemer ligt te herstellen.

Haar baas wil haar graag met een bloemetje van harte beterschap wensen. Nu blijkt de naam van de werknemer onbekend in het ziekenhuis van Hengelo, Overijssel. Ook de naburige ziekenhuizen in Almelo en Enschede kennen haar niet. De werknemer neemt zelf ook haar telefoon niet op. Op berichtjes wordt niet gereageerd en thuis doet de werknemer de deur niet open. Vreemd genoeg wordt de vrouw wel gezien in Duitsland en meldt familie een verblijf op Texel.Geen inzage rekeningenEr is nog een reden tot ontevredenheid. De werknemer beheert ook de personeelspot, maar heeft de voorgaande periode geweigerd inzage te geven in de rekeningen.Beide gevallen, maar zeker gezamenlijk, leiden er toe dat de werkgever al zijn vertrouwen in de vrouw heeft verloren. De werkgever schrijft haar: 'Ontslag op staande voet maakt u schadeplichtig. Derhalve behoud ik mij het recht voor om eventuele schade door de omstandigheden die leidden tot dit ontslag op u te verhalen en/of deze schade te verrekenen met de eindafrekening van uw arbeidsovereenkomst.' De werknemer gaat niet akkoord met het ontslag. Ze verdedigt zich met een verklaring van haar huisarts, die overspannenheid heeft geconstateerd.Oordeel rechterDe rechter doet uiteindelijk uitspraak. Hij constateert dat de melding dat de vrouw een operatie moest ondergaan vals was. Dit rekent hij de werknemer zwaar aan. Het vertrouwen van haar werkgever heeft ze hiermee flink beschadigd. De werknemer verweert zich met het feit dat, hoewel ze dan misschien niet in het ziekenhuis lag, ze wel degelijk ziek was. Ze vindt bovendien dat de werkgever bij twijfel haar moet laten onderzoeken door de bedrijfsarts.Volgens de rechter is door haar leugen de grond voor haar ziekmelding vervallen. Dat ze wel ziek was, ondanks een vals bericht over de aard van de ziekte, kan niet opeens als geldige ziekmelding worden aangemerkt. Bovendien maakte ze het haar baas onmogelijk contact met haar op te nemen. Een controle door de bedrijfsarts was daarom niet mogelijk.

Lees verder