Nieuws Actueel

Werkzoekende onderhandelt niet over salaris

Rik Nizet 20 mei 2014

Werkzoekenden onderhandelen niet stevig genoeg over het salaris. Dat blijkt uit cijfers uit de jaarlijkse MKB Marktmonitor van TNO en Unique. Uit het rapport blijkt dat 70 procent van de ondernemers vindt dat kandidaten goede salariseisen stellen en dat deze niet te hoog zijn. Daarentegen stelt bijna hetzelfde percentage van de werkzoekenden (68%) juist dat er een te laag salaris wordt geboden. “Wat ons opvalt is dat werkzoekenden blijkbaar geen hogere salariseisen durven te stellen. Zonde, want als kandidaat mag je best scherp een onderhandeling ingaan. Daaruit blijkt dan meteen je kwaliteiten als onderhandelingspartner", vertelt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique.Belonen "Voor de ondernemer is het belangrijk om nieuwe en schaarse talenten op een aantrekkelijke manier te belonen. Als straks de arbeidsmarkt verandert wil je als ondernemer het zittende talent namelijk ook behouden.”

ConcurrentieEén van de verklaringen voor de achterblijvende onderhandelingen kan zijn dat kandidaten een grote concurrentiestrijd voelen. Uit de MKB Marktmonitor blijkt namelijk dat 56 procent de concurrentie met andere werkzoekenden te groot vindt. Dit gevoel klopt met de onderzoeksresultaten, want ook de ondernemers zelf ondervinden een ruim aanbod van kandidaten. Een meerderheid (58%) geeft aan dat er voldoende beschikking is over goede kandidaten.

OnderzoekVoor het vijfde jaar op rij deden Unique en TNO onderzoek naar HR-thema’s die momenteel spelen binnen het MKB. Dit jaar zijn 1.816 ondernemers geïnterviewd.