Nieuws Actueel

Westland: meer klussen voor lokale ondernemers

Van onze redactie 20 november 2015

Ondernemermeerklussenwestland1065

Veel aandacht voor sociaal en duurzaam inkopen op het gebied van inkoop en aanbesteding, in het nieuwe beleid van de gemeente Westland. Met goedkeuring van de gemeenteraad, zo schrijft het AD Den Haag Westland.

De gemeente komt zo tegemoet aan wensen van het Westlandse bedrijfsleven en MKB Westland. Er wordt voortaan meer via onderhandse aanbestedingen ingekocht en minder via openbare varianten daarvan. De winst voor Westlanders is dat lokale en regionale ondernemers extra aandacht krijgen

"Met dit nieuwe inkoopbeleid willen we zo veel mogelijk sociale en maatschappelijke winst behalen", zegt wethouder Peter Ouwendijk. "We verruimen de mogelijkheden voor het Westlandse bedrijfsleven en halen een hoop administratieve rompslomp weg. Hier wordt iedereen beter van."

De gemeente Westland ziet het inkoopbeleid als een middel om Westlandse werkgelegenheid te behouden en te stimuleren. In het inkoopbeleid is daar volgens Ouwendijk extra aandacht voor.

"Het heeft de voorkeur om onderhandse opdrachten waar geen openbare of Europese aanbesteding voor nodig is aan lokale ondernemingen te geven", zegt hij. Bij een zogenoemde meervoudige onderhandse procedure, waarbij drie tot vijf partijen een offerte mogen indienen, is het streven zo veel mogelijk lokale ondernemers uit te nodigen.