Nieuws Actueel

Wethouder verdedigt komst melkveebedrijf in Vroomshoop, GBT houdt twijfels

Van onze redactie 4 juni 2015

Koeien Wouter Borre

Zoals bekend is het college van burgemeester en wethouders van plan toestemming te verlenen aan de maatschap om aan de Tonnendijk 60 een agrarisch bouwperceel van anderhalve hectare op te nemen in het bestemmingsplan.

Omliggende bedrijvenGBT-gemeenteraadslid Marcus Elzinga zet de nodige vraagtekens bij de goedkeuring van het college. „Door deze mogelijkheid voor uitbreiding toe te laten worden de uitbreidingsmogelijkheden voor omliggende bedrijven beperkt”, stelt Elzinga. Hij vraagt zich af welke controlemogelijkheden het college heeft uitgevoerd. Ook wil hij weten of gekeken is naar alternatieve locaties voor het bedrijf van Veneman elders in Overijssel. Want dat is volgens Elzinga wat het provinciebestuur wil.

Geen bezwarenIn de beantwoording op de vragen wijst wethouder Ben Engberts er op dat omliggende bedrijven geen bezwaren hebben ingediend tegen de komst van de maatschap naar de Tonnendijk. „Er is geen nadeel voor de omliggende bedrijven”, aldus de wethouder. De provincie heeft volgens de wethouder eveneens ingestemd met de plannen. ‘Zwolle’ heeft volgens Engberts niet aangedrongen om ook locaties buiten Twenterand te onderzoeken.

In een eerste reactie op de antwoorden van het college kondigde raadslid Elzinga aan binnenkort terug te komen op de kwestie.

De verhuizing van de maatschap speelt al enige jaren. Het bedrijf kan op de huidige locatie nabij Natura-2000 gebied Wierdense veld in de gemeente Wierden niet uitbreiden.

Foto: Wouter Borre