Nieuws Actueel

Wie is toch die hoogopgeleide Volvo-rijdende Randstedeling?

Wilco Dekker 21 december 2015

Tnsnipoinvloedrijkstenederlandersbestuurrandstadeliteonderzoek1065

Blank, hoogopgeleid, religieus opgevoed, rechten of economie gestudeerd, lid geweest van het corps, wonend in de Randstad, rijdend in een Volvo, lid van D66 (of VVD, CDA, PvdA) en nog steeds vooral man: zie daar de dwarsdoorsnede van de Nederlandse bestuurlijke elite anno 2015, zoals die naar voren komt uit een enquête die TNS Nipo in opdracht van de Volkskrant hield onder 400 invloedrijke Nederlanders.

Van de 222 personen die meewerkten - van CEO's tot topambtenaren, van burgemeesters tot bankiers en van cultuurpausen tot vakbondsbazen - heeft 89 procent een academische opleiding, vooral voltooid in Amsterdam. Leiden en Rotterdam. Slechts 11 procent heeft geen universitaire opleiding afgerond. Zie daar de kloof tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden.

Nog meer dan tien jaar geleden - toen TNS Nipo een enquête hield bij de eerste Volkskrant Top 200 - woont men in de Randstad, en dan vooral in Amsterdam. De elite is meer nog dan toen van goede komaf: bijna vier op de tien komen uit adel of hogere burgerij, ongeveer de helft uit de middenklasse. Men is nog steeds graag onder elkaar in sociëteit of eetclub.