Nieuws Actueel

Wiebes: Het is nog te vroeg voor een oordeel

Rik Nizet 2 december 2014

Het is nog te vroeg om openbaar te maken welke verzekeraars aan de toekomstige financiële EU-regels voldoen en welke niet. Dat kan pas op het moment dat die regels van kracht zijn.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zei dat dinsdag in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de PvdA. Die partij maakt zich grote zorgen over de Nederlandse verzekeraars nu sommigen daarvan gezakt zijn voor een Europese stresstest.

TestDe zes grote verzekeraars Vivat, Nationale-Nederlanden, ASR, Achmea, Delta Lloyd en Aegon deden mee aan de test, maar niet duidelijk is welke gezakt zijn en hoe ver ze van de norm zaten. De situatie is volgens de PvdA ,,ronduit zorgelijk''.

WiebesWiebes zei dat de verzekeraars al anticiperen op de strengere toekomstige normen voor financiële buffers, die in 2016 ingaan. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt daar toezicht op en uiteindelijk moet elke Nederlandse verzekeraar aan de nieuwe normen voldoen, aldus Wiebes. Hij benadrukte dat de verzekeraars voldoen aan de eisen die nu van kracht zijn.

Relatief gevoeligDe stresstest wees uit dat de Nederlandse verzekeraars relatief gevoelig zijn voor de langdurig lage rentestand. De impact hiervan is in Nederland waarschijnlijk groter omdat de verzekeraars hier verhoudingsgewijs veel langlopende pensioen- en levensverzekeringen in beheer hebben.

DNBDNB is inmiddels met de verzekeraars in gesprek over de uitkomsten van de test. De toezichthouder verwacht dat zij de nodige maatregelen treffen om aan het licht gekomen kwetsbaarheden aan te pakken.