Nieuws Actueel

'Wij zijn er niet voor de individuele ondernemer'

Patrick Wiercx 30 december 2015

Albertheijnsupermarkt1065

Volgens wethouder Mathijs Kuijken is er geen sprake van dat Bergeijk in de kwestie Albert Heijn met twee maten meet. "Wij gaan voor het algemeen belang en niet voor dat van een individuele ondernemer." Kuijken reageert daarmee op het verwijt van Bert van den Boomen dinsdag in het Eindhovens Dagblad.

Van den Boomen is eigenaar van het pand van Albert Heijn in de Burgemeester Magneestraat. Hij wil daar al jaren uitbreiden, maar krijgt daarvoor, naar eigen zeggen, geen medewerking van de gemeente. Hij verwijst naar de plannen van investeringsbedrijf Bos & Haagland aan 't Hof, dat juist op alle manieren wordt gesteund. Zij willen op de plek van het oude postkantoor plaatsmaken voor een supermarkt. "Het wordt me niet gegund', zei de ondernemer daar gisteren over.

Het is Van den Boomens goed recht zich te beklagen, meent Kuijken. "Hij probeert koste wat kost zijn doel te bereiken, maar er is ook nog een andere kant."

Van den Boomen klopte in 2003 met een uitbreidingsplan bij de gemeente aan. "Wij boden daarin de mogelijkheid dat hij met 365 vierkante meter kon uitbreiden, mits hij het parkeren goed kon regelen", aldus Kuijken. Daarop heeft de gemeente jarenlang geen concrete plannen van hem ontvangen, vervolgt hij.

In de nieuwe visie van de gemeente Bergeijk is gekozen om de winkelfuncties in het centrumgebied te concentreren. "Daarbij zien wij graag een trekker aan de noordkant van het centrum. Het plan van Bos & Haagland, samen met Woningbelang, voorziet daarin."

Vorig jaar klopte Van den Boomen aan met zijn plan: een uitbreiding van 800 vierkante meter winkelruimte bij het pand aan de Magneestraat en zestien appartementen. "Dat paste voor geen kant in onze visie", zegt Kuijken. "Daarom hebben we dat naast ons neergelegd en dat hebben we Van den Boomen laten weten."

De gemeente wilde de ondernemer nog wel enigszins tegemoet komen, merkt hij op. "We herinnerden hem aan het besluit van 2003 en hebben hem gezegd dat die kleine uitbreiding van destijds nog mocht, ook al had hij destijds binnen een jaar het plan moeten inleveren. Maar dat aanbod legde hij naast zich neer."

Dat is niet met twee maten meten en de een iets gunnen en de ander niet, zo stelt Kuijken. "Ik gun hem het beste. Ik gun elke Bergeijkenaar het beste. Maar wat hij wil, past niet in het beleid dat we hebben afgesproken. Uitbreiden in het centrum kan, uitbreiden in de Magneestraat niet. In zo'n geval is het individueel belang ondergeschikt."

Volgens de wethouder is de ondernemer na al die jaren ingehaald door de realiteit. "Wij willen voorzieningen in het centrum overeind houden. Als er een nieuwe supermarkt aan 't Hof komt, heeft dat een geweldig effect op alle winkels die aan de noordkant van het centrum liggen."

Van den Boomen verwijt de gemeente ook parkeerplaatsen aan te leggen aan 't Hof, terwijl hij ze op eigen terrein moest aanleggen. Kuijken: "Dat is niet terecht. Een deel van de parkeerplaatsen van Bos en Haagland ligt ook op eigen terrein. En wij moeten 't Hof toch opnieuw inrichten."