Nieuws Actueel

Willem Cosijn: Australië moet oranje kleuren

Martijn Vervest 18 december 2014

"Ik zou niemand de droom willen ontnemen om in Australië aan de slag te kunnen gaan. Ik denk wel dat je er als MKB’er verstandig aan doet om te kijken of je hier een zakenpartner kan hebben." Consul-generaal Willem Cosijn in Sydney biedt er graag een platform voor. Zijn hulp is praktisch van aard. Zo heeft hij een kamer laten ontruimen in zijn consulaat-generaal om start-ups een kans te geven die geen geld hebben om de hoge huur in Sydney te betalen.Cosijn, een voormalig marineofficier, is september vorig jaar benoemd tot consul-generaal van het consulaat in Sydney. Een consulaat-generaal houdt zich behalve met consulaire zaken nadrukkelijk bezig met handelsbevordering. Het stimuleren van bedrijvigheid is geen onbekend terrein voor hem. Hij heeft een aantal jaren voor het Koninklijk Huis gewerkt en heeft zich in die hoedanigheid beziggehouden met staatsbezoeken en handelsmissies.Woorden die vaak vallen in het gesprek met Cosijn zijn 'feitelijk', 'heel concreet' en 'in de praktijk'. Cosijn is een denker én een doener. Een voorbeeld hiervan is het idee voor de website hollandhubaustralia.com.au met daarop alle Nederlandse bedrijven of bedrijven die Nederlandse producten of expertise verkopen in Australië. Hoe kwam u op het idee voor deze website?"Ik organiseer een paar keer per jaar brainstormdiners. Dan nodig ik Nederlanders die hier werken bij een bedrijf of academische instelling bij mij thuis uit. Klein groepje mannen en vrouwen, heel informeel allemaal. . We zetten een biertje op tafel en eten friet met kip. Dan zetten we een grote flip over neer en denken hardop na. Deze brainstormdiners zijn echt waanzinnig leuk en iedereen vindt het ook inspirerend om hierbij betrokken te worden. Daar komen leuke ideeën uit. Een van die ideeën was de website Hollandhubaustralia waarop alle Nederlandse bedrijven, groot en klein, worden vermeld. Deze bedrijven afzonderlijk hebben nu hun eigen website en that’s it. Wij hebben nu alle Nederlandse bedrijven in en rond Sydney gebundeld, met hun goedkeuring natuurlijk. Hiermee creëren we een gezamenlijk digitaal platform, een continue Nederlandse commerciële aanwezigheid."Als het aan Cosijn ligt, dan kleurt heel Australië oranje. De website wordt in 2015 uitgerold over het hele continent. Sydney is overigens wel een economisch zwaartepunt in Australië. Alle grote bedrijven, ook concerns die zich richten op de Aziatische regio, zijn bijna allemaal in Sydney gevestigd.Bevalt het in Australië?"Het is een fantastisch land om in te wonen en te werken. Er liggen hier erg veel mogelijkheden voor Nederland. Het is wel eens frustrerend dat Nederlanders het soms te ver weg vinden. Dat is vooral voor MKB-bedrijven voorstelbaar, maar tegelijkertijd is er in Australië wel wat te doen!"Een voordeel is dat Nederlanders en Nederlandse producten al een goede naam hebben opgebouwd. Mede met dank aan de vele emigranten die na de Tweede Wereldoorlog kozen voor een nieuw bestaan in dit verre land."Ongeveer 300.000 mensen hebben bij de laatste volkstelling gezegd dat ze van Nederlanders afstammen en daar nog affiniteit mee hebben. En daarnaast heb je hier een expat-gemeenschap van zo’n 65.000 man. Die zitten voor een groot deel in Sydney en voor een deel in Melbourne en in Perth. Het aardige is dat Nederland een soort keurmerk is. Nederland staat hier voor goed geïntegreerd, degelijk en grappig. Iemand die wanneer je hem een klus geeft , deze ook daadwerkelijk klaart . Dat is an sich natuurlijk een prima imago om te hebben."Wat kunt u bedrijven bieden?"Het is voor Buitenlandse Zaken erg belangrijk dat we een bindend platform bieden. Dat vul ik graag concreet in. Ik was bijvoorbeeld twee weken geleden in Tasmanië en bezocht dairy farmers om met hun kennis te maken en te kijken waar zij mee te maken hebben. Dan vallen mij twee dingen op. Het eerste is dat er in Australië een markt bestaat voor tweedehands machines uit Nederland. Het is goedkoper om die in Nederland te kopen, in een container te zetten en naar Australië te varen. Dat vang ik op en dat laat ik uitzoeken. Dat moet je laten zien aan Nederlandse bedrijven. Zo van kijk, dit is er aan de hand en is er een bedrijf dat hier in wil stappen. Tweede is dat ik daar heb gesproken met een dairy farmer met een volledig geautomatiseerde melkboerderij met Nederlandse melkmachines. Hij zei tegen mij dat er nog makkelijk 200 dairy farmers uit Nederland aan de slag kunnen in noordelijk Tasmanië. Dat vang ik op en dat laat ik dan uitzoeken."Melden zich ook ondernemers bij u?"We worden steeds beter gevonden. We kunnen elk jaar ondernemers op weg helpen. Dat kan simpel. Bel met Buitenlandse Zaken, Economische Zaken of bel direct met ons en dan starten we een zakenpartnerscan op. Wat we dan feitelijk doen, is dat we dan een korte marktverkenning doen voor het Nederlandse bedrijf. Heel concreet is dat ik een kamer heb vrijgemaakt op het consulaat-generaal om daar Nederlandse start-ups neer te zetten. Dus als er bedrijven zijn in Nederland die voet aan wal willen zetten in Australië, concreet in Sydney en omgeving, en ze willen dat eerst een paar maanden rustig bekijken, dan zijn ze van harte welkom. Tenminste, als de kamer niet bezet is.”Wordt er gebruik van gemaakt?"Jazeker, daar wordt fors gebruik van gemaakt. Het kost mij betrekkelijk weinig moeite. Ik vind het hartstikke leuk want zij leren van ons en wij kunnen ook van hun leren. Waar het echt om gaat dat er hele concrete hulp is aan zo’n bedrijf. Als je hier in Sydney wilt beginnen en je moet wat gaan huren, nou dan loop je echt tegen forse bedragen op, want het is best een dure stad."Moet u veel netwerken?"Zoals gezegd is het voor een consulaat-generaal, maar dat geldt ook voor een ambassade, belangrijk dat je een platform creëert dat verbindend optreedt en het voor mensen zo af en toe even makkelijker maakt. Dat is een waarde die het bedrijfsleven ook ziet. Ik weet dat grote bedrijven vaak dingen zelf uitzoeken. Voor deze bedrijven zijn we een verbindende factor door events te organiseren. Bijvoorbeeld een netwerkevenement of een bepaald seminar, of iets waarbij Nederland zich als geheel kan profileren en waar bedrijven dan naar toe komen met hun relaties. Zoals vorig jaar het afsluitend concert van het Concertgebouworkest in het Operahouse hier. Voor deze gelegenheid kleurde het Operahouse oranje."Lees verder