Nieuws Actueel

Winterswijk wijst cao voor WSW'ers af

De gemeente Winterswijk wijst de nieuwe cao voor medewerkers van sociaal werkvoorzieningschap Hameland af. Door de nieuwe cao blijft er namelijk sprake van ongelijke beloning tussen mensen met een WSW-status (Wet op de Sociale Werkvoorziening) en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Van onze redactie 11 februari 2016

Oudpapier

Het college van burgemeester en wethouders wil juist dat het verschil met de hoogte van een bijstandsuitkering kleiner wordt. In de Achterhoek staat Winterswijk alleen in de afwijzing van de nieuwe cao.

Arbeidsovereenkomst De nieuwe arbeidsovereenkomst is in de oostelijke Achterhoek van belang voor 1.500 werknemers van Hameland. De oude cao voor werknemers in de sociale werkvoorziening is per 1 januari 2014 verstreken, maar is daarna 2 keer stilzwijgend verlengd.Onderhandelingen Eind vorig jaar onderhandelde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) opnieuw met de vakbonden CNV en FNV. Vlak voor de kerstdagen was er een akkoord. De VNG heeft de gemeenten nu gevraagd om hun mening over die nieuwe cao.

Salaris In de cao wordt onder meer het salaris van de werknemers geregeld. In de nieuwe cao is ook de zorgplicht van gemeenten opgenomen om ontslagen WSW'ers te helpen ander passend werk te vinden. De cao regelt ook een verbetering van de beloning.Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 3 naar 3,75 procent en wie op 1 maart in dienst is, krijgt een eenmalige uitkering van 325 euro.