Nieuws Actueel

Woningbouw Enschede blijft ver achter

Van onze redactie 8 januari 2015

Iets meer dan een kwart van deze huizen valt in het goedkope segment. Enschede noemt dat in zijn monitor voor Werk- en Woonlocaties ongewenst. Het stadsbestuur streeft al jaren naar vermindering van het aantal goedkope huizen.

VerhuurVoor de verhuur zijn vorig jaar 133 woningen gereedgekomen, waarvan 123 door corporatie Domijn op de Pollenbrink. Verder zijn er zeventig wooneenheden gerealiseerd voor ’t Bouwhuis aan de Welnaweg. Dit aantal staat los van de appartementen van Ons Huis die (vrijwel) gereed en verhuurd zijn op het Diekman en op ’t Wilminkplein.

Prognose 2015Voor dit jaar is de gemeente niet optimistisch. Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat de prognose van vierhonderd nieuwbouwhuizen per jaar wordt benaderd, laat staan gehaald. Er wordt gehoopt dat het aantal van 2014 (240) dit jaar wordt gehaald. Vooral de projectmatige bouw is vrijwel stil komen te liggen. Een uitzondering vorig jaar was de Bloemen Es, in de Laares, waar de twintig woningen wel in korte tijd zijn verkocht.

NieuwbouwVoor twee projecten wil de gemeente het initiatief nemen om deze van de markt te halen. Het gaat om 28 appartementen boven de eerste fase winkelcentrum Stokhorst, waarvan de bouw dit jaar gepland staat. De appartementen zijn in 2011 in de verkoop gezet. Er is er niet één verkocht. Hetzelfde geldt voor Twins, in Roombeek, aan de Lijsterstraat, met 46 appartementen. Deze staan sinds 2012 vergeefs in de etalage. Er zal worden gezocht naar invullingen waar de markt wel behoefte aan heeft.Als het lukt deze twee complexen van de markt te halen, is een groot deel van de nieuwbouw die al jaren in de verkoop staat geschrapt. Voor circa de helft van alle 167 nieuwbouwwoningen geldt dat deze al zeer lang te koop staan.

Projecten schrappenEveneens zijn afgelopen jaar stappen gemaakt om geplande woonlocaties te schrappen. Er staan nu nog 3.800 woningen op de rol tot 2029. Dat waren er 5.600. Maar ook het aantal van 3.800 wordt nu als te hoog gezien. De gemeente bekijkt of er nog meer projecten te schrappen of ver in de tijd uit te stellen zijn.

Tot 2030 komen er in elk geval geen huizen in een deel van het Janninkkwartier (langs de Zuiderval), op de ROC-locatie Hengelosestraat en op het Oogstplein, in Stadsveld. Ook een deel van de appartementen boven winkels langs de Lage bothof vervalt.