Nieuws Actueel

Woningmarkt zit in de lift

Van onze redactie 27 december 2014

Als die lijn zich doorzet in het laatste kwartaal is er voor het eerst sinds 2012 sprake van een stijging in zowel het aantal verkochte huizen als de totale waarde van verkochte huizen. Bovendien lijkt het erop dat de gemiddelde verkoopprijs in Overijssel en Gelderland voor het eerst sinds 2008 omhoog gaat.

Schenkingsvrijstelling wordt ingeperkt

Of de stijging structureel is, valt te bezien. Met diverse maatregelen is het afgelopen jaar geprobeerd de woningmarkt een impuls te geven. Zo zorgde de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling ervoor dat iedereen belastingvrij een maximaal bedrag van 100.000 euro mocht ontvangen om te gebruiken voor onderhoud, verbetering of aanschaf van een eigen woning. Deze aantrekkelijke regeling wordt ingeperkt in 2015. Hier zal de woningmarkt ongetwijfeld hinder van ondervinden.

Daarnaast wordt het in 2015 door aanscherping van de hypotheeknormen lastiger om een eigen woning te financieren. Het nieuwe jaar zal uitwijzen welke effecten dit op de huizenverkoop zal hebben.

Foto: Hollandse Hoogte