Nieuws Actueel

Woningstichting Tubbergen: huurwoningen staan langer leeg

Van onze redactie 7 augustus 2015

Huis SXC

De leegstand komt voor bij het reguliere aanbod van de woningstichting. „Bij vrijkomende woningen is het aantal inschrijvingen vaak beperkt en is een periode van leegstand steeds normaler.”

AanlegBij het seniorencomplex De Aanleg in Geesteren lijkt haast sprake van een structureel probleem wat betreft de belangstelling. In het complex met 28 appartementen staan al langere tijd zo’n vier appartementen te huur. Er is bijna geen animo voor, zegt Peter Roelofs, directeur-bestuurder van Woningstichting Tubbergen. De Aanleg is een complex voor alle leeftijden. In een poging ook andere doelgroepen voor een woning daar te interesseren zal de woningstichting in haar uitingen meer benadrukken dat het een complex is dat voor alle leeftijden is bedoeld, zegt Roelofs.ReagerenAl langere tijd, constateert de voorman van de woningstichting, komen er minder reacties van geïnteresseerden binnen als een woning beschikbaar komt. „En dan gaat het om de mensen die daadwerkelijk reageren”, zegt Roelofs. Een echte verklaring hebben ze er niet voor. Maar het is volgens de directeur blijkbaar een teken dat er voldoende huurwoningen zijn. Woningstichting Tubbergen heeft vrijwel geen wachtlijsten voor eengezins- en seniorenwoningen. Voor jongerenwoningen zijn er volgens hem ook nauwelijks wachtlijsten.HuurdervingTerugkerend gespreksonderwerp voor de stichting is de wens om jongerenwoningen te realiseren. „Wij vinden jongerenwoningen belangrijk, zeker voor de leefbaarheid in de dorpen. Maar de huidige praktijk laat zien dat er bij een concreet aanbod van woningen nauwelijks interesse is. Dat maakt het moeilijk om het vermeende tekort aan jongerenwoningen op te lossen door bij te bouwen.”Als een pand leeg staat komt er ook geen huur binnen. Daar heeft Roelofs natuurlijk wel wat zorgen over. De huurderving als gevolg van leegstand is opgelopen van 21.000 euro in 2013 tot bijna 24.000 euro vorig jaar.

Foto: SXC