Nieuws Actueel

Woningstichtingen Hellendoorn en SWWE onderzoeken fusie

Van onze redactie 17 april 2015

Deal overeenkomst handenschudden thinkstock

Het onderzoek moet uitwijzen wat de voor- en nadelen van de fusie zijn. Vooral waar het aankomt op efficiëntie en of het positieve effecten heeft voor de klanten en de organisatie. De voornaamste aanleiding voor de verkenning is de steeds complexere opgave voor woningstichtingen om huurders te huisvesten.

Woningwet

De hoeveelheid regels en wetten voor huisvesting groeit gestaag door. Met name de nieuwe Woningwet brengt een kleine aardverschuiving te weeg binnen de corporatiesector. Zo zijn de verhuurders straks verplicht om huurders passende woningen toe te wijzen. Huren worden dan meer aangepast op de inkomens van de huurders. Tevens wordt de controle scherper. Daarvoor roept de overheid de Autoriteit Woningcorporaties in het leven.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van een eventuele fusie, laten de woningstichtingen het onderzoek uitvoeren door een extern bureau. Zowel medewerkers, huurders als gemeenten worden bij de verkenning betrokken.

Foto: Thinkstock