Nieuws Actueel

WTO: handelsakkoord op losse schroeven

Martijn Vervest 31 juli 2014

Onderhandelaars binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) proberen donderdag uit alle macht hun eind vorig jaar gesloten vrijhandelsakkoord te redden. Die overeenkomst staat onder druk doordat India nieuwe eisen stelt aan het ratificatieproces.De 159 landen van de WTO werden het begin december eens over maatregelen om douaneprocedures te versoepelen. Dat akkoord is bedoeld als een eerste stap op de lange weg naar een meer omvattend vrijhandelsakkoord, waarover de onderhandelingen zich al jaren voortslepen. Voor vrijdag moet nog een procedurele stap worden gezet om de afspraken daadwerkelijk vast te kunnen leggen in de WTO-regels. Die deadline dreigt te worden gemist, omdat India onlangs extra eisen heeft gesteld in ruil voor definitieve goedkeuring.De regering van India wil de discussie over de maatregelen die landen mogen nemen om hun eigen voedselvoorziening te beschermen, koppelen aan de invoering van het douaneverdrag. Bij het compromis dat nodig was voor dat verdrag kreeg de vorige Indiase regering juist de mogelijkheid om in ieder geval tot eind december door te gaan met het verstrekken van voedselsubsidies.