Nieuws Actueel

XL Businesspark Almelo: gemeente weer de fout in

Van onze redactie 13 maart 2015

Businesspark xl lennekelingmont

De uitspraak van de commissie is een nieuwe tegenslag voor de gemeente, die in de kwestie rond het regionale bedrijventerrein al eerder de fout is ingegaan. De bezwarencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders, dat overigens nog niet heeft besloten wat het met het advies doet.FoutIn een schriftelijke reactie van de gemeente aan bezwaarmaker Johan Kemna is de gemeente ook al de fout ingegaan, heeft wethouder Irene ten Seldam toegegeven. Kemna wilde dat de gemeente handhavend optrad omdat er geen vergunning was om de tanks te plaatsen. Maar Almelo weigerde aanvankelijk. In het verweerschrift van 30 januari jongstleden stelt het college van B en W: ‘naar aanleiding van het bezwaarschrift is wederom een controle uitgevoerd en is de situatie beoordeeld.’ Maar de controle waar in de brief naar wordt verwezen is er in werkelijkheid nooit geweest, heeft wethouder Ten Seldam inmiddels erkend.Tanks EurolEurol heeft de tanks tijdelijk op de kade bij het Twentekanaal neergezet. Het bedrijf verhuist op termijn van Nijverdal naar het regionale bedrijventerrein. De bouw van de nieuwe fabriek moet overigens nog beginnen. Vorig jaar wist buurman Kemna met een bezwaar ook de opbouw van onderdelen van de containerterminal van CTT stil te leggen. De familie Kemna voelt zich in het nauw gedreven door de oprukkende bebouwing van het bedrijventerrein. Vorig jaar spraken zowel voormalig XL-directeur Luit Hoogenberg als Eurol-directeur Johan Pfeiffer hun ergernis erover uit dat één bezwaar zo’n groot effect kan hebben. „Diep triest”, mopperde Pfeiffer. Maar met de ‘overwinningen’ die Kemna inmiddels heeft behaald, heeft de Bornerbroeker het recht volledig aan z’n zij.BesluitAls het college van burgemeester en wethouders het advies van de bezwarencommissie overneemt, zal Almelo dus handhavend moeten optreden tegen Eurol. De tanks moeten in dat geval dan mogelijk weg. Het college neemt waarschijnlijk volgende week een besluit over het advies.

Foto: Lenneke Lingmont