Nieuws Actueel

XL-truck is succesnummer

Bram de Vrind 5 maart 2015

Truck xl scania ecocombi 335

Langere en zwaardere vrachtvoertuigen (LZV's) leiden tot een betere doorstroming van het verkeer en tot efficiënter en schoner vervoer van goederen over de weg. LZV's, ook wel ecocombi's genoemd, veroorzaken ook geen extra problemen.

Dat blijkt uit een bericht van Rijkswaterstaat. Al sinds 2001 worden langere en zwaardere vrachtauto's ingezet om met minder auto's evenveel te kunnen vervoeren. De vrachtwagens wijken af van normale vrachtvoertuigen doordat ze 10 ton zwaarder en bijna 7 meter langer mogen zijn (maximaal 25.25m).

BevestigingVerladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zien het als een bevestiging van eerdere onderzoeksresultaten. Daaruit kwam ook naar voren dat de ecocombi’s niet onveiliger zijn dan gewone vrachtauto’s en daarnaast zorgen voor schoner en efficiënter transport. Een belangrijke volgende stap is volgens de twee organisaties het toestaan van de langere en zwaardere vrachtauto's in het grensoverschrijdend vervoer.

VoorbeeldMinister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij met de goede resultaten: "Nederland loopt hiermee voorop en laat zien dat deze vrachtvoertuigen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. Ik verwacht dat deze positieve ontwikkeling een voorbeeld is voor de rest van Europa."