Nieuws Actueel

Zeewier telen op de Noordzee

Martijn Vervest 6 november 2014

De teelt van de eerste kilogram zeewier op de Nederlandse Noordzee is een feit. Woensdag zijn de eerste teeltmodules te water gelaten, vol met babywier. De testboerderij ligt 10 kilometer uit de kust van Texel, vlakbij Razende Bol. De test of 'Kiloproef' is een initiatief van Stichting Noordzeeboerderij. De stichting ziet uitgebreide kansen voor offshore zeewierteelt. De kiloproef zal inzicht geven welke wieren het beste geteeld kunnen worden op de ruige Noordzee. De proef wordt gebruikt als opstap naar de eerste commerciële Noordzeeboerderij.TestBij Texel onderzoekt men welk zeewier het beste bestand is tegen de ruige Noordzee. Dit gebeurd met twee verschillende teeltmodules. Een waar het wier groeit aan een lange lijn van 20 meter. De ander waar het wier aan een rond frame groeit van 5 meter doorsnede. Het zeewier hangt op zo’n anderhalve tot twee meter diepte. Hier groeit het de komende 6 maanden met stromend zeewater, nutriënten en zonlicht. Duurzame zeewierteeltDe ‘Kiloproef’ is de eerste stap van de stichting om naar een duurzame zeewierteeltketen in Nederland te komen. De test loopt tot juni 2015. Dan verwacht de stichting de eerste kilo geteelde zeewier van de Nederlandse Noordzee te oogsten. De volgende stap wordt de Proefboerderij. Net als bij een gewone proefboerderij in de land- en tuinbouw wordt de offshore testfaciliteit gebruikt om ondernemers en onderzoekers te laten experimenteren en leren. Tussen 2015 en 2016 zal de Proefboerderij van start gaan. Momenteel is de stichting op zoek naar partners die hier kansen zien. De finale stap van de stichting is de eerste commerciële Noordzeeboerderij. Een gemengd bedrijf met zeewier, schelpdieren samen met bijvoorbeeld getijde- of windenergie. Voordat de stichting bij deze stip op horizon is moet er nog veel gebeuren. Om de kansen van zeewier te benutten is veel tijd, geld en energie nodig. VoordelenZeewier vangt eenvoudig voedingstoffen op uit het zeewater, waarmee het eutrofiëring tegen gaat. Daarnaast versterkt zeewier het ecosysteem door te fungeren als natuurlijke broedplaats voor vissen en schelpdieren. En er worden veel gezondheidsvoordelen aan de wieren toegedicht. Zeewierteelt is ‘hot’. Voor het kweken van zeewier is bovendien geen kunstmest, bestrijdingsmiddelen of zoetwater nodig. Naast deze positieve effecten van zeewier ziet de stichting zeewier ook als mogelijkheid voor multifunctioneel ruimtegebruik van de zee. In de toekomst ziet de stichting Noordzeeboerderijen juist in windmolenparken voor komen.